Nastavni predmeti:

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

 

Životopis:

prof.dr.sc. Ivan Mavrin

Ivan Mavrin rođen je 1. 10. 1941. god. U Bjelovaru. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završio je u Bjelovaru. Po završetku gimnazije upisao je studij na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Diplomirao je 1967. god. te stekao naslov diplomiranog strojarskog inženjera.Po odsluženju vojnog roka zaposlio se na TŠC u Zagrebu, kao nastavnik i rukovoditelj Ispitne stanice motora i motornih vozila. Na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu radio je od 1986. god.Magistarski rad obranio je 1976. god.,a 1986. god. Doktorsku disertaciju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje pod naslovom „O mogućnosti vibracijske dijagnostike cilindarsko klipne grupe  motora s unutrašnjim izgaranjem“.Od 1986. god. na FPZ u Zagrebu bio je nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta da bi 2003. god. bio izabran, na Sveučilištu u Zagrebu, u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora.Odlukom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Znanstvenog vijeća za promet 2010. god., za cjelokupni doprinos razvitku prometa i istaknuti znanstveni rad, prof. dr. sc. Ivan Mavrin, izabran je za redovitog člana Znanstvenog vijeća za promet HAZU.Prigodom Dana sveučilišta u Zagrebu 2013. god. dr. sc. Ivanu Mavrin, u znak zahvalnosti i priznanja za doprinos razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, dodjeljuje se Sveučilišna SPOMEN-MEDALJA.

Prof. dr. sc. Ivan Mavrin autor je dvaju sveučilišnih udžbenika „Prekrcajna mehanizacija“ i „Transporteri“. Koautor je šest knjiga iz područja motornih vozila te trideset znanstvenih i stručnih radova.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija) :

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=167845

 

Erasmus + T4
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
Oracle academy
MSPI
Erasmus
Shaping the future projekt
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Dabar
Carnet
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja