• KONZULTACIJE:
    Kabinet 5. / petak, 10:00 h - 11:00 h
  •   jelena@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Uvod u turizam, Organizacija turizma, Marketing u turizmu, Osnove marketinga

 

Životopis:

Jelena Šišara, univ. spec. oec., v.pred.

Datum rođenja: 18.10.1979.

e-mail: jelena@vus.hr

Obrazovanje:

2002.: Visoka škola za turizam, diplomirani ekonomist;

2011.: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Poslijediplomski specijalistički studij „Poslovne ekonomije“, smjer „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“, sveučilišni specijalist ekonomije (univ.spec.oec.);

U tijeku: međunarodni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij „Poduzetništvo i inovativnost“ pri Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku pri Ekonomskom fakultetu.

Radno iskustvo:

Od 2004. do danas radi na Veleučilištu u Šibeniku:

  • Od 2004. do 2005.: pripravnik u računovodstvu
  • Od 2005. do 2011.: asistent
  • Od 2011. do 2017.: predavač
  • Od 2017. do danas: viši predavač

Ostalo:

Koator je zbirke zadataka: Deković, Ž., Šišara, J., Primjena operacijskog menadžmenta – zbirka zadataka s teorijskom rješenjima“, Veleučilište u Šibeniku, ISBN 978-953-7566-07-4, 2012.

Autor je skripte: Šišara, J., „Teorija i organizacija turizma“, Veleučilište u Šibeniku, ISBN 978-953-7566-35-7, 2016.

Autorica/koautorica jedanaest (11) znanstvenih i deset (10) stručnih radova, koji su publicirani u domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim publikacijama.

Mentor je osamdesetjednog (81) završnog rada.

Sudjelovala je na više konferencija, kongresa, simpozija i radionica.

Član ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za Turističkog vodiča.

Član organizacijskog odbora Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Izazovi današnjice.

Područje interesa: turizam, marketing, poduzetništvo.

 

Shaping the future projekt
Erasmus
MSPI
Carnet
CEEPUS
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Erasmus + T4
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja