• KONZULTACIJE:
    Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  •   paic@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Fizika

 

Životopis:

mr.sc. Josip Paić, v.pred.

Josip Paić je magistar znanosti. Na Veleučilištu u Šibeniku radi od njegova osnutka 2006. godine kao vanjski suradnik, najprije kao asistent iz kolegija Fizika na Prometnom odjelu. Godine 2009. je izabran u naslovno suradničko zvanje višeg predavača u području prirodnih znanosti, polju fizika za kolegij „Fizika“ na Veleučilištu u Šibeniku.

Na Veleučilištu u Šibeniku je objavio više radova. Napisao je udžbenik FIZIKA za kolegij Fizika za studente Prometnog odjela Veleučilišta u Šibeniku

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=293680

 

Erasmus + T4
MSPI
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Oracle academy
Carnet
CEEPUS
ISO 9001
Shaping the future projekt
Dabar
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja