• Ljubo Runjić
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet C / utorak, 14:30 h - 15:30 h
  •   runjic@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Upravni sustavi, Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija

 

Životopis:

dr.sc. Ljubo Runjić, v. pred.

Dr. sc. Ljubo Runjić rođen je 12. travnja 1984. u Splitu. Godine 2002. završio je V. gimnaziju Vladimir Nazor iz Splita, a 2006. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Usavršavao se 2012. na Haaškoj akademiji za međunarodno pravo. Godine 2015. na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno pravo.

Od 2008. do 2012. zaposlen je kao asistent na Upravnom odjelu Veleučilišta u Šibeniku, od 2012. do 2017. kao predavač, a od 2017. kao viši predavač na istom Odjelu gdje izvodi sljedeće kolegije: Upravni sustavi, Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU  te Pravo međunarodnih organizacija. Predavao je kao gostujući predavač na sveučilištima u Gdanjsku (Poljska), Istanbulu (Turska) i Ústí nad Labemu (Češka).

Autor je dvije knjige – Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu (2016.) i Pravo međunarodnih organizacija (2019.) te više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnog prava.

BIBLIOGRAFIJA: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=371662

 

CEEPUS
ISO 9001
Oracle academy
Shaping the future projekt
Carnet
Dabar
Erasmus
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus + T4
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja