• Ljubo Runjić
  • KONZULTACIJE:
    Kabinet 16. / ponedjeljak, 13:00 h - 14:00 h
  •   runjic@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija, Europske integracije i institucije Europske unije

 

Životopis:

dr.sc. Ljubo Runjić, v. pred.

Dr. sc. Ljubo Runjić rođen je 12. travnja 1984. u Splitu. Godine 2002. završio je V. gimnaziju Vladimir Nazor iz Splita, a 2006. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Usavršavao se 2012. na Haaškoj akademiji za međunarodno pravo. Godine 2015. na Pravnom fakultetu u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno pravo.

Od 2008. do 2012. zaposlen je kao asistent na Upravnom odjelu Veleučilišta u Šibeniku, od 2012. do 2017. kao predavač, a od 2017. kao viši predavač na istom Odjelu gdje izvodi sljedeće kolegije: Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija te Europske integracije i institucije Europske unije. Predavao je kao gostujući predavač na sveučilištima u Gdanjsku (Poljska), Istanbulu (Turska), La Coruni (Španjolska) i Ústí nad Labemu (Češka). Od 1. listopada 2019. obnaša dužnost dekana Veleučilišta u Šibeniku.

Autor je dvije knjige – Međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizama u suvremenom međunarodnom pravu (2016.) i Pravo međunarodnih organizacija (2019.) te više znanstvenih i stručnih radova iz područja međunarodnog prava. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Udruge za međunarodno pravo (International Law Association).

BIBLIOGRAFIJA: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=371662

 

Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ISO 9001
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Erasmus
Dabar
MSPI
Shaping the future projekt
ENTO
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja