Nastavni predmeti:

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

 

Životopis:

Luca OLIVARI, mag.math - asistent

Luca Olivari rođena je 1993. godine u Šibeniku gdje je 2012. godine završila Gimnaziju Antuna Vrančića, Matematički smjer.

Godine 2017. godine diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Teorijska matematika. Nagrađena je Dekanovim nagradama za izvrsnost pri završetku preddiplomskog, te pri završetku diplomskog studija.

Od 2017. godine radi kao programer u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

Od 2019. godine radi kao asistent na Veleučilištu u Šibeniku gdje drži vježbe iz kolegija Matematika i Financijska matematika.

 

MSPI
CEEPUS
Erasmus + T4
Carnet
Dabar
ENTO
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Erasmus
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja