Nastavni predmeti:

Matematika, Financijska matematika

 

Životopis:

Luca OLIVARI, mag.math - asistent

Luca Olivari rođena je 1993. godine u Šibeniku gdje je 2012. godine završila Gimnaziju Antuna Vrančića, Matematički smjer.

Godine 2017. godine diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Teorijska matematika. Nagrađena je Dekanovim nagradama za izvrsnost pri završetku preddiplomskog, te pri završetku diplomskog studija.

Od 2017. godine radi kao programer u kompaniji Ericsson Nikola Tesla.

Od 2019. godine radi kao asistent na Veleučilištu u Šibeniku gdje drži vježbe iz kolegija Matematika i Financijska matematika.

 

Carnet
Oracle academy
ENTO
CEEPUS
Dabar
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
ISO 9001
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja