• KONZULTACIJE:
    Kabinet 21. / srijeda od 14:00 h do 15:00 h
  •   lolivari@vus.hr

 

Nastavni predmeti:

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

 

Životopis:

Luka Olivari, mag.ing.mech, pred.

Luka Olivari rođen je 1988. godine u Šibeniku. Završio je Tehničku školu u Šibeniku smjer Računalni tehničar u strojarstvu, nakon čega je diplomirao na Fakultetu Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. Od 2014. radio je u tvornici aluminija IVANAL d.o.o. u Šibeniku kao tehnolog za CNC obradu aluminijskih odljevaka. Također od 2015. godine drži povremena stručna predavanja iz strukovnih predmeta nastavnog plana i programa za zanimanje Tehničar za brodostrojarstvo na Pučkom otvorenom učilištu Libar u Šibeniku. Od 2016. godine radi kao asistent na Veleučilištu u Šibeniku na Prometnom odjelu, a 2018. godine izabran je u nastavno zvanje predavača te drži nastavu iz kolegija: Fizika, Grafičke komunikacije, Tehnička mehanika, Osnove strojarstva i Teorija kretanja vozila. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova objavljenih u časopisima ili izlaganih na konferencijama, te održao javno predavanje na temu Automatska izmjena obradaka na CNC strojevima na Veleučilištu u Šibeniku. Sudjelovao je u međunarodnom programu razmjene CEEPUS kao gost predavač na John von Neumann University GAMF Faculty of Engineering and Computer Science Kecskemét, Mađarska i Brno University of Technology, Institute of Machine and Industrial Design, Češka.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|olivari,%20luka|text|profile

 

MSPI
Erasmus
ENTO
Dabar
Erasmus + T4
CEEPUS
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Oracle academy
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja