• KONZULTACIJE:
    Kabinet 21. / srijeda, 10:00 h - 11:00 h; (drugi termin on line po dogovoru)
  •   ljubicvus@gmail.com

 

Nastavni predmeti:

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

 

Životopis:

mr.sc. Martina Ljubić Hinić, v. pred.

Martina Ljubić Hinić rođena je 10. kolovoza 1978. u Zagrebu. Završila je opću gimnaziju (VII gimnazija) u Zagrebu 1997. Studij Cestovni smjer na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu upisala je 1999. i na istom diplomirala u svibnju 2005. te stekla stručni naziv diplomirani inženjer cestovnog prometa. Magistrirala je u prosincu 2012. u polju tehnologija prometa i transport na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s temom Vrednovanje kriterija za odabir viličara u skladišnim i proizvodnim pogonima.

Od ožujka 2007. - travnja 2008. zaposlena je na Veleučilištu u Šibeniku kao stručni suradnik, asistent. Od travnja 2008. do danas radi u nastavi kao predavač na Veleučilištu u Šibeniku.

Kao vanjski suradnik na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina počela djelovala je od listopada 2008. - listopada 2013., a tijekom 2009. i 2010. godine bila je vanjski suradnik na Fakultetu prometnih znanosti.

Stručni interesi uključuju područje tehnologije prometa i transporta, ekologiju, sigurnost i upravljanje prometom te edukaciju i visoko obrazovanje. Koautorica je skripte za potrebe izvođenja kolegija Robno distribucijski centri i terminali (Poljičak, A.-M., Ljubić Hinić, M.: „Robni terminali“, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2016., ISBN 978-953-7566-21-0). Koautorica i autorica je određenog broja znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima s recenzijom (bib.irb.hr). Mentor je na više od 30 završnih radova.

Od veljače 2014. – studenog 2015. je bila član Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića u Zagrebu. Članica je Savjetodavne grupe iz područja prometa unutar projekta „STEP-UP – Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the IT-HR mobility“ od studenog 2018.

Direktorica je tvrtke čija je djelatnost cestovni prijevoz robe i pružanje usluga građevinskim strojevima od 2009.

 

Popis publikacija (CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija):

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=338913

 

Dabar
Carnet
Erasmus
CEEPUS
MSPI
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja