OBAVIJEST o održavanju javnog predavanja - Ante Galić, dipl. iur.

Dana 27. studenog 2019. godine, u 13:00 sati u dvorani „F“ Veleučilišta u Šibeniku, održat će se javno predavanje na temu „Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Javno predavanje u organizaciji Veleučilišta u Šibeniku održat će Ante Galić, dipl. iur.

Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus + T4
Oracle academy
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Dabar
ENTO
CEEPUS
ISO 9001
Carnet
MSPI
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja