Dokumenti

# Dokument: Format: Veličina:
Plan aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2023. godinu pdf 1,010.73 KB
Izvješće o realizaciji plana aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku u 2022 pdf 1.69 MB
Plan aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2022. godinu pdf 923.54 KB
Izvješće o realizaciji akcijskog plana za unapredenje kvalitete za 2021. godinu pdf 1.69 MB
Plan aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2021. godinu pdf 910.25 KB
Zaključak Izvješće o realizaciji akcijskog plana za unapredenje kvalitete za 2020 godinu pdf 1.64 MB
Zakljucak plan aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete za 2020 pdf 608.81 KB
Zaključak Izvješće o realizaciji akcijskog plana za unapredenje kvalitete za 2019 pdf 1.02 MB
Plan aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2020. godinu pdf 704.02 KB
Dinamika kretanja prosjecnih ukupnih ocjena 2018 2019 pdf 723.08 KB
Priručnik za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete pdf 624.37 KB
Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete VUŠ pdf 265.02 KB
Poslovnik o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 2014 pdf 143.60 KB
VUS Unutarnja prosudba 2017 pdf 1.48 MB
VUS Unutarnja prosudba 2015 pdf 9.64 MB
VUS Unutarnja prosudba 2014 pdf 1.18 MB
VUS Unutarnja prosudba 2013 pdf 1.71 MB
Pravilnik o izmjenama pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete pdf 498.77 KB
Plan aktivnosti 2019 pdf 605.82 KB
Plan aktivnosti 2018 pdf 1.09 MB
Plan aktivnosti 2017 pdf 4.26 MB
Plan aktivnosti 2016 pdf 736.58 KB
Izvješće o realizaciji plana aktivnosti 2018 pdf 918.04 KB
Izvješće o realizaciji plana aktivnosti 2016 pdf 8.33 MB
Izvješće o realizaciji plana aktivnosti 2015 pdf 819.79 KB
Analiza uspješnosti studiranja pdf 1.03 MB
Analiza zapošljavanja završenih studenata pdf 423.25 KB
Analiza kvalitete nastavnog procesa pdf 565.38 KB
Analiza preporuka strukovnih udruga i partnera iz gospodarstva pdf 293.27 KB
Erasmus + T4
ISO 9001
MSPI
CEEPUS
Erasmus
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Carnet
ENTO
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja