ECCE (Empowering Creative Circular Entrepreneurs)

ECCE (Empowering Creative Circular Entrepreneurs)

 

Projekt „Osnaživanje kreativnih kružnih poduzetnika“, akronima ECCE (Empowering Creative Circular Entrepreneurs) će poboljšati vještine kreativaca te onih koji ih obučavaju  da prihvate načela kružnog gospodarstva kao ključnog alata za prilagodbu svog poslovanja  prema održivijem modelu koji smanjuje troškove, ali i otpad uz zaštitu i otvaranje radnih mjesta. Velik udio onih u EU koji su radili u kulturnom i kreativnom sektoru prije pandemije bili su mladi ljudi. To znači da su cijeloj generaciji mladih i perspektivnih kreativnih poduzetnika karijera i izgledi odgođeni na neodređeno vrijeme ili zauvijek prekinuti.

ECCE projekt je zamišljen s idejom da se kreativna industrija neće vratiti na svoj vrhunac prije pandemije ukoliko se ne uvedu nove metode podrške i usavršavanja kreativaca za moderne, održive poslove u budućnosti. Morao bi postojati način da se kreativni sektor osposobi za budućnost poslije pandemije. Usred ekonomske i društvene krize u posljednja 24 mjeseca, raste i želja za novim načinima poslovanja kako bi se nastavila normalna ekonomska aktivnost. Međutim, potrebna je prekvalifikacija i usavršavanje kako bi se pomoglo samozaposlenim osobama i nezaposlenih kreativcima ne bi li postigli cirkularnost u svojoj struci. Naime, EU Green Deal je ustanovio da je kružno ili cirkularno gospodarstvo središnja komponenta njegova cilja smanjenja emisije na pola u sljedećem desetljeću i postizanja ugljične neutralnosti do 2050. kako bi se postigao pomak prema zelenijoj i održivijoj gospodarskoj aktivnosti. Fokus prema kružnom i održivom poslovanju znači da će se većina kreativnih poduzetnika vratiti u znatno drugačije okruženje kada se njihovo poslovanje ponovno pokrene.

Unatoč našim različitim provenijencijama, partneri dijele zajedničku potrebu za uvođenjem novih klimatskih pametnih rješenja i podučavanja koja će u budućnosti osigurati kreativni sektor. Radeći zajedno, postići ćemo brže uvođenje ovog novog načina poučavanje s više autentičnosti i fleksibilnosti.

U strateškom smislu, ECCE odgovara na potrebu usklađivanja rada svih partnera sa širim europskim politikama kao što su EU Green Deal, Skills Agenda i Akcijski plan cirkularne ekonomije EU komisije.

Ciljne skupine projekta su već postojeći ili oni koji žele biti  kreativni poduzetnici. Naime, mnogi su kreativci, a posebno male tvrtke morale otpustiti osoblje ili prekinuti svoj rad za vrijeme pandemije. Zato projekt ECCE odgovara pružanjem jedinstvenog VET programa učenja i usavršavanje te omogućavanja da se prihvati cirkularna ekonomija kao ključni alat za ponovno otvaranje poslovanja, smanjenje troškova i promjenu odnosa prema resursima i otpadu na način koji donosi snažan ekonomski procvat.

Ciljna skupina su i strukovne škole i poduzetnički centri.  Jasna je i važna uloga koju će imati strukovno obrazovanje i osposobljavanje u usavršavanju poduzetničkih vještina u ponovnoj izgradnji otpornijeg i održivijeg  poslovnog okruženja za budućnost. ECCE će poticati pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da surađuju s članovima kreativne industrije za unapređenje razumijevanja kružnog gospodarstva kao predmeta kojeg treba podučavati i kao prakse koja će se implementirati.

Ciljna skupina su regionalni i sektorski donositelji odluka i kreatori politika, kreativne i zanatske mreže,  ekološke mreže uključene u regionalna područja. Kreativni sektor je označen kao regeneracijska strategija za pojedine gradove, mjesta i ruralna područja jer je to vodeći generator radnih mjesta, ekonomske diversifikacije i kulturnog angažmana. Grad Šibenik je upravo egzemplaran po tom pitanju.  

ECCE projekt želi ispuniti prioritet okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, ali i  prioritet doprinosa inovacijama u strukovnom  obrazovanju i osposobljavanju.

Projektni rezultati uključuju:

  • Panele o istraživanju specifičnih izazova i mogućnosti kružnog gospodarstva za kreativne poduzetnike
  • tečaj kružne ekonomije za kreativno poslovanje (osnove cirkularne ekonomije, specifične metode implementacije cirkularne prakse u kreativnim poduzetničkim poslovnim modelima)
  • online platforma s otvorenim pristupom materijalima za učenje
  •  Zero-Waste Marketplace vodič za planiranje  i vođenje poslovanja

 

ECCE  projekt se temelji na premisi da je zeleniji, otporniji ekonomski model put budućnosti za EU kreativni sektor industrije. Kreativni poduzetnici moraju biti opremljeni vještinama da uče, implementiraju i inoviraju kružne poslovne modele za prilagodbu budućim zahtjevima i preferencijama kupaca. Da bismo to postigli, stvorit ćemo novi proces učenja i obuke koji se može koristiti izravno od strane kreativaca, onih koji žele postati kreativci te nezaposlenih osoba kako bi unaprijedili svoje kompetencije u području kružnog gospodarstva.

Partneri:

  1. Roscommon Integrated Development Co. Ltd t/a Roscommon LEADER, Ireland, www.rosleaderpartnership.ie
  2. GLOBAL IMPACT GRID GBR, Berlin, Germany, www.globalimpactgrid.com
  3. ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP ASTIKI ETAIREIA, Atena, Greece, www.akep.eu
  4. Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, Hrvatska, www.vus.hr/
  5.  MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED, Ireland Border, LEITRIM www.momentumconsulting.ie
  6. European E-learning Institute Denmark Hovedstaden København www.euei.dk

Trajanje projekta: 1. veljače 2022. – 31. siječnja 2024.

Više o projektu možete pronaći na ovom linku: http://www.circularcreatives.eu/

 

Kako je Europski parlament na svojim stranicama istaknuo

Kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža - vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20151201STO05603/kruzno-gospodarstvo-definicija-vrijednosti-i-korist 

# Dokument: Format: Veličina:
ECCE final newsletter pdf 1.26 MB
Dabar
Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Erasmus + T4
Carnet
MSPI
ISO 9001
CEEPUS
ENTO
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja