Informatički menadžment

Studij: Menadžment, smjer: informatički menadžment

Pročelnica odjela::

Studentska referada: Katja Kalik oec.,viši stručni referent za studentske poslove

E:  katja.kalik@vus.hr

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije, bacc. oec. (s naznakom naziva smjera i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer informatički menadžment namijenjen je obrazovanju menadžera za srednje i više upravljačke funkcije u poslovnim sustavima.

Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, polaznici studija obrazovani na ovaj način mogu uspješno obavljati sve poslove za koje su potrebne kompetencije poslovne ekonomije i ekonomske analize.

Obrazovanje studenata za aktivnosti menadžmenta temeljenih na analizi ekonomskih pokazatelja poslovne aktivnosti, odnosno za aktivnosti menadžmenta informatičkih projekata i implementacije poslovnih informacijskih sustava, uz suvremeni nivo osjetljivosti o ekološkim posljedicama poslovnih aktivnosti, upravljanju okolišem i humanom menadžmentu kroz zakonito poslovanje i poštovanje ljudskih prava. Stručni studij sastoji se od šest semestara.

Studentima se nudi visok stupanj mobilnosti kroz izbor programskih sadržaja studija prema afinitetima studenata uz zadržavanje opsega stručnih znanja koje osigurava programska jezgra studija.

ENTO
Carnet
Shaping the future projekt
Dabar
Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
Erasmus
CEEPUS
MSPI
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja