Ante Pulić

Učinkovitost javne uprave

  Konzultacije:
  ap@zavod.com.hr

Boris Ljubanović

Komparativna javna uprava, Državna uprava i posebni upravni postupci

  Konzultacije:
  ljboris@pravos.hr

Damir Vlaić

Porezni i carinski sustav 

  Konzultacije:
  damir.vlaic@porezna-uprava.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća u turizmu, Ekonomika neprofitnih organizacija, Ekonomika trgovačkih društava, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje kvalitetom javnih usluga

  Konzultacije: Kabinet 4. / utorak od 10:00 h do 11:00 h
  divna.goles@vus.hr

Dragan Zlatović

Pravo u turizmu, Radno pravo, Trgovačko i autorsko pravo, Intelektualno vlasništvo i infromacijski sustavi, Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava,  Pravo neprofitnih organizacija, Europsko radno i službeničko pravo

  Konzultacije: Kabinet 20. / Utorak 09:00 h
  dragan.zlatovic@vus.hr

Gina Lugović

Menadžment konflikata, Etika javne službe, Poslovna etika i društvena odgovornost, Psihologija za menadžere

  Konzultacije: Prema dogovoru / rasporedu predavanja
  gina.lugovic@vus.hr

Ivan Livaja

Uvod u baze podataka, Baze podataka, Upravljanje informacijskim uslugama, Zaštita i sigurnost informacijskih sustava, Stručna praksa, Baze podataka u upravi

  Konzultacije: Kabinet 18. / utorak od 08:30 h do 09:30 h
  ivan.livaja@vus.hr

Ivan Malenica

Upravno pravo, Upravno procesno pravo, Upravna praksa

  Konzultacije:
  ivanm@vus.hr

Ivan Rančić

Uvod u upravu, Nova javna uprava, Lokalna samouprava, Gospodarsko i komunalno pravo

  Konzultacije: Kabinet 15. / utorak, 09:30 h
  ivan.rancic@vus.hr

Ivana Bratić

Poslovni engleski jezik II (Studij menadžment), Poslovni engleski jezik III (Studij menadžment),  Poslovni engleski jezik IV (Studij menadžment), Poslovni talijanski jezik IV (Studij menadžment), Engleski jezik I (Upravni studij), Engleski jezik II (Upravni studij).

  Konzultacije: Kabinet 22. / utorak , 11:00 h
  ivana.bratic@vus.hr

Ivica Poljičak

Poslovno komuniciranje, Sociologija uprave

  Konzultacije: Kabinet 13 / Prema terminu predavanja i ispita
  poljicak@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo, Policijsko upravno pravo

  Konzultacije: Kabinet L / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Ljubo Runjić

Osnove međunarodnog prava, Upravni i pravni sustav EU, Pravo međunarodnih organizacija, Europske integracije i institucije Europske unije

  Konzultacije: Dekanat / utorak, 13:00 h
  ljubo.runjic@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 9. / utorak, 10:00 h
 

Milorad Ćupurdija

Upravljanje javnim službama

  Konzultacije:
  milorad.cupurdija@vus.hr

Mirko Škarica

Prekršajno pravo


Ninoslav Gregurić - Bajza

Sustav javne nabave

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  nino.bajza@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo I, Upravno pravo II, Osnove teorije države i prava, Zaštita ljudskih prava

  Konzultacije: Kabinet 15. / utorak, 11:00 h
  sanja.vestic_mirceta@vus.hr

Tomislav Ninić

Javne politike i pravna regulacija

  Konzultacije:
  tomislav_ninic@hotmail.com

Vesna Jurin Bakotić

Osnove građanskog prava, Zemljišno-knjižno pravo, Uredsko poslovanje i korespodencija, Obiteljsko pravo s matičarstvom, Statusna prava građana

  Konzultacije: Kabinet 19. / utorak, 17:00 h
  vesna.jurin_bakotic@vus.hr

HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
ENTO
Shaping the future projekt
MSPI
Erasmus + T4
Oracle academy
CEEPUS
Dabar
ISO 9001
Erasmus
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja