Ana Perišić

Statistika u prometu,Matematika, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 3 / četvrtak, 08:00 h
  sisak@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Suvremeni prometni sustavi, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 14 / srijeda, 15:00 h - 16:00 h
  jankovic@vus.hr

Ante Pražen

Prometno i prostorno planiranje

  Konzultacije:
  ante.prazen1@si.t-com.hr

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci

  Konzultacije: Kabinet 14 / ponedjeljak, 14:00 h - 15:00 h; petak, 13:30 h - 14:30 h
  darijo@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Ekonomika prometa

  Konzultacije: Kabinet 2. / ponedjeljak od 18:00 h do 19:30 h
  dijana@vus.hr

Ernest Bazijanac

Teorija kretanja vozila

  Konzultacije:
  ebazijanac@fpz.hr

Ivan Mavrin

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivan.mavrin@fpz.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet 11 / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ibeljo@vus.hr

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 15 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivanakg@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 6 / utorak, 17:30 h; četvrtak, 17:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  paic@vus.hr

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo

  Konzultacije: Kabinet B / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Luca Olivari

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije:
  lolivari1@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 14 / utorak, 11:00 h -13:00 h
  lolivari@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ljubicvus@gmail.com

Nikolina Gaćina

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu, Poznavanje robe, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu

  Konzultacije: Kabinet 1 / ponedjeljak, 10:00 h - 12:00 h
  ngacina@gmail.com

Srećko Đuranović

Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet br.15 / Prema rasporedu predavanja
  srecko.duranovic@fpz.hr

Tanja Radić Lakoš

Upravljanje okolišem u turizmu, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode

  Konzultacije: Ured - novi dio zgrade, prvi kat / utorkom od 16:30 h - 17:30 h
  tanja@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 12 / II kat. / Konz. za zimski semestar: ponedjeljak, utorak 14:00 h – 15:30 h, srijeda 9:00 h – 10:00 h; - Po potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail
  zelimir.mikulic@vus.hr

Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Erasmus + T4
MSPI
Shaping the future projekt
CEEPUS
Carnet
Dabar
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja