Ana Perišić

Statistika u prometu,Matematika, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 3 / četvrtak, 08:00 h
  sisak@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva 1, Prekrcajna sredstva 2, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 14 / srijeda, 15:00 h - 16:00 h
  jankovic@vus.hr

Ante Pražen

Prostorno i prometno planiranje

  Konzultacije:
  ante.prazen1@si.t-com.hr

Branimir Maretić

Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Infrastruktura cestovnog prometa, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Prometna tehnika

  Konzultacije:
  branimir.maretic@gmail.com

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Grafičke komunikacije, Suvremeni prometni sustavi, Infrastruktura cestovnog prometa ,Prometno i prostorno planiranje ,Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Promet u turizmu, Stručna praksa, Semestralna stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 14 / ponedjeljak, 14:00 h - 15:00 h; petak, 13:30 h - 14:30 h
  darijo@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Gospodarstvo Hrvatske, Financiranje javne uprave

  Konzultacije: Kabinet 2. / ponedjeljak od 18:00 h do 19:30 h
  dijana@vus.hr

Divna Goleš

Ekonomika poduzeća, Ekonomika neprofitnih organizacija, Upravljanje kontrolingom, Upravljanje kvalitetom, Ekonomika prometa

  Konzultacije: Kabinet 3 / srijeda 12:00 h -13:00 h
  divna@vus.hr

Dragan Bolanča

Prometno pravo, Plovidbeno upravno pravo

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  dragan.bolanca@pravst.hr

Ivan Mavrin

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 12 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivan.mavrin@fpz.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet 11 / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ibeljo@vus.hr

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 15 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ivanakg@vus.hr

Jasmina Sladoljev

Menadžment, Osnove menadžmenta, Upravljanje turističkim agencijama i turoperatori, Organizacija hotela i recepcijsko poslovanje; Menadžment turističke destinacije, Stručna praksa

  Konzultacije: Kabinet 4 / srijeda, 12:00 h - 13:30 h
  jasmina@vus.hr

Jelena Šišara

Marketing u turizmu, Marketing menadžment, Teorija i organizacija turizma, Marketinško komuniciranje, Istraživanje tržišta, Marketing u prometu

  Konzultacije: Kabinet 4 / ponedjeljak, 08:30 h -09:30 h
  jelena@vus.hr

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 6 / utorak, 17:30 h; četvrtak, 17:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  paic@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 14 / utorak, 11:00 h -13:00 h
  lolivari@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  ljubicvus@gmail.com

Nikolina Gaćina

Poznavanje i tehnologija hrane i pića, Prehrana u turizmu, Poznavanje robe, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu

  Konzultacije: Kabinet 1 / ponedjeljak, 10:00 h - 12:00 h
  ngacina@gmail.com

Sanja Veštić Mirčeta

Upravno pravo, Sudski nadzor uprave

  Konzultacije: Kabinet C / utorak, 12:00 h -13:00 h
  svestic@vus.hr

Srećko Đuranović

 Tehnička mehanika

  Konzultacije: Kabinet br.15 / Prema rasporedu predavanja
  srecko.duranovic@fpz.hr

Tanja Radić Lakoš

Informatičke tehnologije i zaštita okoliša, Upravljanje okolišem, Promet i ekologija

  Konzultacije: U dekanatu / ponedjeljak od 10:00 h - 11:00 h
  tanja@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 12 / II kat. / Konz. za zimski semestar: ponedjeljak, utorak 14:00 h – 15:30 h, srijeda 9:00 h – 10:00 h; - Po potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail
  zelimir.mikulic@vus.hr

ENTO
Erasmus + T4
Dabar
Carnet
Shaping the future projekt
Oracle academy
CEEPUS
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
ISO 9001
Erasmus
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja