Ana Perišić

Statistika u prometu, Statistika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

  Konzultacije: Kabinet 24. - II kat / Ponedjeljak od 09:00 h do 10:00 h
  ana.sisak@vus.hr

Ana-Mari Poljičak

Prekrcajna sredstva, Unutarnji transport i skladištenje, Robno distribucijski centri i terminali, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa, Promet u turizmu

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak, 12:00 h - 13:00 h
  ana.jankovic@vus.hr

Danijel Mileta

E-poslovanje, Osnove elektronike i elektrotehnike, Informacijski sustavi u cestovnom prometu

  Konzultacije: Kabinet 1 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  danijel.mileta@gmail.com

Darijo Šego

Infrastruktura cestovnog prometa, Prometni koridori i robni tokovi, Prometna logistika, Prometna geografija, Stručna praksa, Logistika i opskrbni lanci, Grafičke komunikacije

  Konzultacije: Kabinet 21. / ponedjeljak od 14:00h do 15:00h; četvrtak od 13:30 h do 14:30 h
  darijo.sego@vus.hr

Dijana Mečev

Osnove ekonomije, Ekonomija javnog sektora, Hrvatsko i europsko gospodarstvo, Ekonomika prometa, Logistika i opskrbni lanci, Menadžment znanja i inovacija

  Konzultacije: Kabinet 3. / utorak od 11:00 h do 12:00 h
  dijana.mecev@vus.hr

Ernest Bazijanac

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije:
  ernest.bazijanac@vus.hr

Ivana Beljo

Financijska matematika, Matematika, Poslovna statistika, Statistika u prometu, Operacijska istraživanja u prometu, Upravna informatika sa statistikom I

  Konzultacije: Kabinet prodekana za nastavu - III kat / ponedjeljak, 10:00 h - 11:00 h
  ivana.beljo@vus.hr

Ivana Kardum Goleš

Poslovni talijanski I, Poslovni talijanski II, Poslovni talijanski III, Poslovni talijanski IV, Engleski jezik I, Engleski jezik II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV

  Konzultacije: Kabinet 22. / ponedjeljak, 11:00 h - 12:00 h
  ivana.kardumgoles@vus.hr

Ivo Jurić

Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa

  Konzultacije: Prema rasporedu nastave
  ijuric@fpz.hr

Jadran Berbić

Infrastruktura cestovnog prometa 

  Konzultacije: Prema rasporedu predavanja
  jberbic@hotmail.com

Jerko Acalin

 Informatika, Osnove informatike,  Poslovni informacijski sustavi, Upravna informatika sa statistikom II, Primjena računala u uredskom poslovanju

  Konzultacije: Kabinet 7. / utorak, 17:30 h - 18:30 h; četvrtak, 17:30 h - 18:30 h
  jerko.acalin@vus.hr

  Konzultacije: Kabinet 14 / Prema rasporedu predavanja i ispita
  josip.paic1@gmail.com

Krešimir Nimac

Ustavno pravo I, Ustavno pravo II, Prometno pravo, Policijsko upravno pravo

  Konzultacije: Kabinet L / četvrtak, 17:30 h
  kresonimac@gmail.com

Luca Olivari

Matematika, Financijska matematika,  Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije:
  luca.olivari@vus.hr

Luka Olivari

Grafičke komunikacije, Fizika, Tehnička mehanika, Teorija kretanja vozila, Osnove strojarstva

  Konzultacije: Kabinet 21. / utorak od 17:00 h do 18:00 h
  luka.olivari@vus.hr

Martina Ljubić Hinić

Suvremeni prometni sustavi, Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa, Prometna tehnika, Tehnologija i organizacija cestovnog prometa, Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa

  Konzultacije: Kabinet 21. / srijeda, 10:00 h - 11:00 h; (drugi termin on line po dogovoru)
  martina.ljubic@vus.hr ; ljubicvus@gmail.com

Nikolina Gaćina

Hrana i prehrana, Sigurnost hrane u turizmu, Nutricionizam u turizmu, Poznavanje robe, Menadžment hrane i pića

  Konzultacije: Kabinet 2. / petak, 09:00 h - 11:00 h
  nikolina.gacina@vus.hr ; ngacina@gmail.com

Tanja Radić Lakoš

Turizam i okoliš, Informacijske tehnologije i zaštita okoliša, Promet i ekologija, Upotreba DDD i HACCP-a u hotelijerstvu, Menadžment zaštićenih područja prirode,  Metode znanstvenog istraživanja

  Konzultacije: Kabinet 11. / srijeda, 09:15 h - 10:00 h; četvrtak, 16:45 h - 17:30 h
  tanja.radiclakos@vus.hr

Želimir Mikulić

Uvod u računalnu znanost, Osnove programiranja, Građa računala i oper. sustavi, Poslovni informacijski sustavi, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje, Poslovne simulacije, Operacijska istraživanja u prometu

  Konzultacije: Kabinet 19. / Utorak od 17:30 do 18:30 h; Srijeda od 12:00 h do 13:00 h; ( Prema potrebi u drugim terminima uz prethodni upit na e-mail. )
  zelimir.mikulic@vus.hr

Erasmus
ISO 9001
Shaping the future projekt
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Oracle academy
Dabar
Erasmus + T4
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
MSPI
CEEPUS
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja