Politika kvalitete

Veleučilište u Šibeniku uspostavilo je Politiku kvalitete kojom se opredjeljuje za:

 1. Uspostavljanje, održavanje i trajno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), zahtjevom međunarodne norme ISO 9001:2015, Bolonjskim načelima visokog obrazovanja, zakonskim odredbama i zahtjevima koji se odnose na znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj;
   
 2. Praćenje i prihvaćanje smjernica u međunarodnom i nacionalnom prostoru visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada te cjeloživotnog obrazovanja;
   
 3. Neprekidno razvijanje kulture kvalitete na način da sve aktivnosti provedene u obavljanju djelatnosti Veleučilišta trebaju biti u funkciji neprekidnog ispitivanja i jačanja zadovoljstva svih dionika (studenti, zaposlenici, gospodarska i društvena zajednica);
   
 4. Stalno osuvremenjivanje studijskih programa u skladu s potrebama gospodarstva i u cilju unapređenja i poboljšanja uspostavljenih procesa;
   
 5. Uspostavljanje dvosmjerne komunikacije sa gospodarskim subjektima u cilju permanentnog usklađivanja kompetencija i očekivanih ishoda učenja studenata radi poboljšanja njihove zapošljivosti te uključivanje renomiranih stručnjaka iz prakse radi valorizacije struke i podizanja atraktivnosti studija;
   
 6. Osiguravanje kvalitetnog nastavnog i stručno-administrativnog kadra i razvijanje kompetencija zaposlenika kontinuiranim usavršavanjem kao i osiguravanjem kvalitetnih radnih uvjeta koji motiviraju na snažan individualan i timski doprinos u cilju ispunjavanja ciljeva i ostvarivanju vizije Veleučilišta;
   
 7. Osiguravanje transparentnosti rada te poticanje etičnosti, neovisnosti i nepristranosti u radu donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom;
   
 8. Provođenje odgovornog financijskog poslovanja usmjerenog razvitku Veleučilišta kroz unapređivanje standarda studija, stručnog i znanstvenog rada, studentskog standarda i radnih uvjeta zaposlenika;
   
 9. Umrežavanje sa drugim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i na europskom prostoru visokog obrazovanja te u međunarodnom okruženju poticanjem mobilnosti studenata i nastavnika i pokretanju zajedničkih stručnih i znanstvenih projekata.
CEEPUS
MSPI
ISO 9001
Shaping the future projekt
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Dabar
Carnet
Erasmus + T4
Erasmus
ENTO
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja