WEBMAIL     E-Learning     STUDOMAT        
Natječaji     Događanja     Oglasna ploča     NOVOSTI    

Poslovna informatika

Studijski program će se izvoditi od ak. god. 2019./2020.

Studij: Poslovna informatika

Pročelnik odjela:

Studentska referada: Katja Kalik (katja@vus.hr)

Trajanje: 3 godine, 6 semestara

Način studiranja: redoviti

ECTS bodovi: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica poslovne informatike, bacc. inf. (s naznakom naziva smjera i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

 

Poslovna informatika

 

Nakon završenog studijskog programa Poslovna informatika od studenata se očekuje da budu u stanju:

 1. Analizirati stanje, identificirati prilike i predvidjeti probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni informacijskih tehnologija
 2. Definirati i vrednovati postupke promišljanja, planiranja, odlučivanja i upravljanja u uvjetima elektronički podržanog poslovanja i proizvodnje
 3. Evaluirati dizajn baze podataka u skladu s poslovnim zahtjevima
 4. Evaluirati različite digitalne kanale u marketinškim kampanjama te kreirati i realizirati digitalni marketinški plan
 5. Interpretirati mehanizme kontrole tijeka podataka, kontrole grešaka i fragmentacije, načina multipleksiranja prijenosa podataka uz primjenu metoda usmjeravanja u računalnim mrežama
 6. Ispravno pisati i interpretirati osnovne pojmove s područja ekonomije i ekonomike poduzeća, poduzetnika i poduzetništva te pravilno tumačiti njihove međuovisnosti
 7. Odabrati i primijeniti matematičke metode, modele i tehnike primjerene rješavanju problema iz područja informacijskih i poslovnih sustava
 8. Odabrati i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata
 9. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritički prosuđivati prezentirane stručne teme
 10. Podržati i primijeniti etička načela i načela zaštite okoliša te zakonsku regulativu i norme koje su primjenjive u informacijskim tehnologijama
 11. Povezati aktivnosti izgradnje i održavanja informacijskog sustava s potrebama naručitelja i korisnika
 12. Primijeniti ključne aspekte informacijskih tehnologija (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i vođenje projekata iz područja informacijski tehnologija)
 13. Rangirati sigurnosne prijetnje i odabrati odgovarajuće protumjere u zaštiti informacijskog sustava
 14. Uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku
 15. Usporediti i odabrati primjerene razvojne alate na stručnoj razini
 16. Valorizirati bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 17. Zaključiti što su osnovna načela i metode kvalitetnog upravljanja projektom i uspješno raditi u timu
# Dokument: Format: Veličina:
Dopusnica stručni studij Poslovna informatika pdf 879.51 KB
Akreditacijska preporuka Poslovna informatika AZVO pdf 948.43 KB
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
Dabar
ISO 9001
MSPI
Oracle academy
CEEPUS
Erasmus
ENTO
Carnet
Erasmus + T4
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja