Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo dipl. ing., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. Želimir Mikulić dipl. ing. v. pred., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. Mate Jakelić, predstavnik studenata
  8. Mirko Radovčić, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Tea Livaić, struč. spec. oec.

Kabinet 16 (I kat)

Broj tel.: 022/311-071

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

MSPI
ENTO
Carnet
Erasmus
Erasmus + T4
ISO 9001
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Oracle academy
CEEPUS
Shaping the future projekt
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja