Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo univ. spec.oec., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. doc. dr. sc. Dragan Zlatović prof.struč. stud. ., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. David Zoričić, predstavnik studenata
  8. Franka Sladoljev, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Tea Livaić, struč.spec.oec.

Ured dekana

Broj tel.: 022/311-088

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

MSPI
Erasmus + T4
Shaping the future projekt
Dabar
CEEPUS
ISO 9001
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Carnet
Erasmus
Oracle academy
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja