Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete VUŠ-a

Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Šibeniku :

  1. Ivana Beljo univ. spec.oec., v. pred.
  2. Jelena Žaja mag. oec., pred., predstavnica Stručnog vijeća
  3. Divna Goleš, mag. oec., v. pred., predstavnica Stručnog vijeća
  4. doc. dr. sc. Dragan Zlatović prof.struč. stud. ., predstavnik Upravnog vijeća
  5. Biljana Šupe, predstavnica nenastavnog osoblja
  6. Ante Pijuk, predstavnik Gospodarskog vijeća
  7. David Zoričić, predstavnik studenata
  8. Franka Sladoljev, predstavnik studenata

Administrator Povjerenstva za kvalitetu :

Mia Lemac Kardum, mag.admin.publ.

Ured za kvalitetu

E-mail Povjerenstva za kvalitetu : kvaliteta@vus.hr

Erasmus
Agencija za mobilnost i programe EU
Carnet
Dabar
ISO 9001
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
CEEPUS
MSPI
Shaping the future projekt
Oracle academy
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja