E - RASPORED PREDAVANJA

 

UPUTA ZA STUDENTE:

Unutar rasporeda izborom studija i godine studija možete vidjeti Vaš raspored, te ovisno o godini studija (npr. na prvoj godini postoji više grupa) možete izabrati grupu za koju želite vidjeti raspored.

Ukoliko je u nekom terminu najavljeno predavanje za više grupa na istoj godini, tada će u rasporedu termini biti u crvenoj boji (samo ukoliko niste izabrali pojedinu grupu, već godinu studija koja sadrži više grupa). Klikom na navedeni termin u crvenoj boji možete vidjeti detaljne informacije o predavanjima grupa. Drugi način je da u filteru rasporeda izaberete grupu za koju želite vidjeti raspored.  

Možete instalirati i aplikaciju „Wise Timetable (Wise Technologies Ltd.)“ sa Googley Play ili Apple Storu na Vaše pametne uređaje, kako bi jednostavnije mogli pregledavati Vaš raspored.
Unutar navedene aplikacije postoje dvije role „Student“ i „Lecturer“, a School ID je hrvus

MSPI
CEEPUS
Erasmus
Erasmus + T4
ISO 9001
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
Oracle academy
Shaping the future projekt
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ENTO
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja