Predstavnici Veleučilišta u Šibeniku dionici u projektu SISTERS

SISTERS

Prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš i petnaestoro studenata Veleučilišta u Šibeniku (sa smjera Turistički menadžment) sudjelovali su u projektu SISTERS. SISTERS (Sharing ideas for Sustainable Tourism: an Event for Relevant Stakeholders) je projekt namijenjen razvoju novih rješenja održivosti u turizmu. Nositelj projekta je Grad Pineto (Italija), a partneri na projektu su Grad Šibenik i Grad Razlog (Bugarska).

Ukupna vrijednost projekta je 14.500 eura, a financiran je iz programa Europa za građane. Projekt se temelji na zajedničkim turističkim interesima i partnerskoj predanosti u njegovanju ljudskih, kulturnih i prirodnih resursa kako u gradovima domaćina tako i na Europskoj razini. Projekt želi umrežavanjem gradova omogućiti stanovnicima otvoreni put za debatu, predlaganje promjena te direktnu vezu kako sa gradovima koja sudjeluju u ovome projektu tako i sa Europom. Projektom su realizirani info dan te EASW radionica u svakom od gradova partnera te završni međunarodni susret u Pinetu koji se održao od 26. – 31. svibnja 2016.

Tijekom glavnog dijela programa prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš održala je izlaganje o održivom turizmu u Šibeniku kao jednom od partnera projekta te je predstavila rezultate šibenske EASW (European Awareness Scenario
Workshop) radionice, dok su studenti Ana Jurčević i Borna Škornjak bili moderatori dviju radnih grupa koje su iznijele probleme i dale prijedloge rješenja te prijedlog dionika za moguće buduće projekte (grupa 2: Educational programs fot the enhancment of cultural heritage; grupa 4: Joint proposals for active and experiental tourism).

U sklopu projekta sudionici su imali priliku razgledati prirodne i kulturne resurse provincije Teramo (zaštićeno morsko područje “Cerrano Tower”; nacionalni park “Gran Sasso”, povijesni grad Atri i srednjovijekovne gradiće Santo Stefano di Sessanio te Silvi Alta). Projekt je završio potpisivanjem Sporazuma koji su potpisali partneri i koji će služiti za sve buduće komunikacije i partnerstva.

Erasmus + T4
ISO 9001
Dabar
MSPI
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Erasmus
Carnet
Shaping the future projekt
Oracle academy
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja