Studentska referada

Studentska referada Veleučilišta u Šibeniku

Trg Andrije Hebranga 11, HR-22000 Šibenik

Tel: +385 (22) 311 078

Voditeljica službe za studentske poslove: Anita Marčić, dipl. oec.

E: anita.marcic@vus.hr 

ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
 


 

 

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE:

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija TURISTIČKI MENADŽMENT

Mirjana Nakić, dipl.oec., stručni suradnik za studentske poslove

E: mirjana.nakic@vus.hr 

Ponedjeljak, srijeda, petak 10:00 -12:00  

Utorak, četvrtak 13:00 - 15:00  

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija MENADŽMENT

Helena Kundid, bacc. oec., viši stručni referent za studentske poslove

E: helena.kundid@vus.hr

Ponedjeljak, srijeda, petak 10:00 -12:00

Utorak, četvrtak 13:00 -15:00  

_____________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer: INFORMATIČKI MENADŽMENT i Preddiplomskog stručnog studija POSLOVNA INFORMATIKA

Katja Kalik, oec., viši stručni referent za studentske poslove

E:  katja.kalik@vus.hr

Utorak, četvrtak: 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 - 15:00  

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente  Preddiplomskog stručnog studija PROMET

Katja Kalik, oec., viši stručni referent za studentske poslove

E: katja.kalik@vus.hr

Utorak, četvrtak: 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 - 15:00  

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija UPRAVNI STUDIJ i  Specijalističkog diplomskog stručnog studija UPRAVNI STUDIJ

Damir Jakeljić, iur. ,viši stručni referent za studentske poslove 

E: damir.jakeljic@vus.hr 

Utorak, četvrtak 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 -15:00  

Shaping the future projekt
Erasmus + T4
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
MSPI
Oracle academy
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Dabar
ISO 9001
CEEPUS
Carnet
Erasmus
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja