Studentska referada

Studentska referada Veleučilišta u Šibeniku

Trg Andrije Hebranga 11, HR-22000 Šibenik

Tel: +385 (22) 311 077

Tel: +385 (22) 311 078

Voditeljica studentske referade: Anita Marčić, dipl. oec., anitam@vus.hr

ponedjeljak - petak: 07:00 - 15:00
 


 

 

RADNO VRIJEME ZA STUDENTE:

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija TURISTIČKI MENADŽMENT

Mirjana Nakić, dipl.oec., referent; mirjana@vus.hr

Ponedjeljak, srijeda, petak 10:00 -12:00  

Utorak, četvrtak 13:00 - 15:00  /  Srijeda 17:00 - 19:00

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Specijalističkog diplomskog stručnog studija MENADŽMENT

Helena Mioč, bacc. oec., hela@vus.hr

Ponedjeljak, srijeda, petak 10:00 -12:00

Utorak, četvrtak 13:00 -15:00  /  Srijeda 17:00 - 19:00

_____________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer: INFORMATIČKI MENADŽMENT i Preddiplomskog stručnog studija POSLOVNA INFORMATIKA

Katja Kalik, oec., referent;  katja@vus.hr

Utorak, četvrtak: 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 - 15:00  /  Srijeda 17:00 -19:00

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente  Preddiplomskog stručnog studija PROMET

Katja Kalik, oec., referent; katja@vus.hr

Utorak, četvrtak: 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 - 15:00  /  Srijeda: 17:00  - 19:00

______________________________________________________________________________

Uredovno vrijeme za studente Preddiplomskog stručnog studija UPRAVNI STUDIJ i  Specijalističkog diplomskog stručnog studija UPRAVNI STUDIJ

Damir Jakeljić, iur. ,referent; damir@vus.hr

Utorak, četvrtak 10:00 - 12:00

Ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 -15:00  /  Srijeda 17:00 - 19:00

Shaping the future projekt
MSPI
Dabar
Erasmus
ISO 9001
Oracle academy
Carnet
Erasmus + T4
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
CEEPUS
Copyright © 2022 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja