Rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na Veleučilištu u Šibeniku provodi se temeljem vrednovanja ocjena iz srednje škole i rezultata ostvarenih na državnoj maturi.

Od kandidata se traži minimalno B razina iz predmeta obuhvaćenih obveznim dijelom državne mature. Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi strani jezik položen u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Kandidati koji su završili srednje školsko obrazovanje prije školske godine 2009./2010. polaganjem mature po starom programu, kao i pristupnici koji se prijavljuju za upis na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku temeljem završenog srednjoškolskog obrazovanja u kojem nisu bili obvezni polagati državnu maturu, ako ne polože državnu maturu, neće u razredbenom postupku ostvariti bodove koji se stječu temeljem rezultata polaganja državne mature.

Pristupnici koji su prethodno bili upisani na isti studij Veleučilišta u Šibeniku ne mogu se ponovno kandidirati za upis na tom studiju Veleučilišta u Šibeniku.

Za sve dodatne informacije možete možete se  obratiti  referadi Veleučilišta u Šibeniku. 

 

Obavijest za kandidate koji su završili srednje obrazovanje izvan Republike Hrvatske

Ako je kandidat svoje srednje obrazovanje završio bilo gdje izvan Republike Hrvatske – bez obzira na svoje državljanstvo – nije obvezan pisati ispite Državne mature.

Objašnjenje:

  • Ako je kandidat koji je srednje obrazovanje završio u inozemstvu u zemlji završetka svojeg srednjeg obrazovanja polagao bilo kakav završni vanjsko vrednovani ispit, odnosno inozemnu državnu maturu inozemni nacionalni ispit i sl. ) – rezultati tog ispita priznaju se umjesto rezultata ispita hrvatske državne mature za te iste predmete, na višoj (A) razini. Jedini izuzetak je prvi jezik kojeg kandidat polaže u sklopu takvog inozemnog vanjsko vrednovanog ispita koji se u HR sustav upisuje kao ‘materinski jezik’, a priznaje se umjesto položenog hrvatskog jezika na hrvatskoj državnoj maturi, ali samo za ona visoka učilišta koja su tako eksplicitno navela u svojim službenim uvjetima upisa . Navedeni izuzetak vrijedi ako kandidat ima državljanstvo neke EU zemlje, što uključuje i Republiku Hrvatsku.
  • Ako studijski program kojeg je kandidat prijavio vrednuje neki ispit državne mature i postavio je na njemu PRAG, tada su ga svi kandidati obvezni položiti. Taj preduvjet može se zadovoljiti polaganjem tog ispita na hrvatskoj državnoj maturi no jednako tako će se priznati i ako je kandidat taj isti ispit položio u sklopu svog inozemnog vanjsko vrednovanog ispita.
  • Ako studijski program kojeg je kandidat prijavio vrednuje neki ispit državne mature i NIJE na njemu postavio prag, tada ga kandidat koji je  srednje školovanje završio u inozemstvu nije obvezan polagati. Ako ga je ipak polagao u sklopu svog inozemnog, vanjsko vrednovanog ispita, dobit će za njega bodove (za taj konkretan studijski program koji ga vrednuje), a ako nije, može odlučiti položiti ga u sklopu hrvatske državne mature, ali NIJE OBVEZAN to učiniti. Ako odluči ne polagati takav ispit, za taj dio vrednovanja neće dobiti bodove, ali će i dalje moći konkurirati za navedeni studijski program.
  • Ako je kandidat pisao neki ispit u sklopu inozemnog vanjsko vrednovanog ispita, može ga također pisati u sklopu hrvatske državne mature, ali tada će mu se sigurno uzeti u obzir taj rezultat s hrvatske državne mature, za taj predmet, bez obzira na to kakav taj rezultat bio.

Svi kandidati koji prijavljuju studijske programe u Republici Hrvatskoj putem sustava www.postani-student.hr, a imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko, obvezni su prijaviti se u sustav kao hrvatski državljani.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti prodekanici za nastavu gđi. Ivani Beljo putem e-maila: ibeljo@vus.hr

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2022 2023 pdf 97.21 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2021 2022 pdf 89.98 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2020 2021 pdf 525.10 KB
Odluka o kriterijima upisa na preddiplomske studije Veleučilišta u Šibeniku u ak.godini 2019 2020 pdf 515.73 KB
Dabar
Carnet
Oracle academy
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
Erasmus + T4
ISO 9001
CEEPUS
Shaping the future projekt
MSPI
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja