Zaštita osobnih podataka

Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Veleučilišta u Šibeniku:

Edi Luketa, mag. poslovnih znanosti
Veleučilište u Šibeniku
Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik
szop@vus.hr
tel. +385 22 311 071

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 27. travnja 2016.
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
Nastavno na Uredbu EU 2016/679 o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine Veleučilište u Šibeniku usklađuje poslovanje kako bi svim svojim studentima, zaposlenicima, vanjskim suradnicima, gospodarskim subjektima, javnim ustanovama, državnim institucijama i drugima omogućila adekvatnu zaštitu osobnih podataka te bila transparentna u korištenju istih.
Uredba o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznici.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka se nalazu u Narodnim Novinama 42/2018 na poveznici.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka pdf 482.33 KB
Zahtjev brisanje osobnih podataka doc 198.50 KB
Zahtjev ispravak ili dopuna osobnih podataka doc 201.50 KB
Zahtjev pristup podacima doc 201.50 KB
Zahtjev za prenosivost podataka doc 201.50 KB
Obrazac prigovor doc 199.00 KB
Odluka imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka pdf 68.55 KB
Dabar
Agencija za mobilnost i programe EU
ENTO
MSPI
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Erasmus
CEEPUS
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
Oracle academy
ISO 9001
Copyright © 2023 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja