Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazrim2809210927 pdf 107.89 KB
im0410211424 xlsx 18.42 KB
obranazrim1210 pdf 101.50 KB
obranazrim12101 pdf 98.21 KB
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
ISO 9001
CEEPUS
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Oracle academy
Carnet
ENTO
Erasmus
Dabar
Shaping the future projekt
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja