Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazrim10092020 pdf 181.10 KB
obranazrim1609201333 pdf 183.30 KB
im1709200939 xlsx 19.38 KB
obranazrim2209201129 pdf 184.70 KB
obranazrim2209201316 pdf 181.91 KB
obranazrim2209201426 pdf 186.75 KB
im2509201408 xlsx 19.01 KB
obranazrim0710201122 pdf 181.73 KB
obranazrim1310201432 pdf 180.39 KB
obranazrim21072021 pdf 104.72 KB
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Shaping the future projekt
ENTO
CEEPUS
Carnet
Dabar
Erasmus + T4
Oracle academy
Erasmus
ISO 9001
MSPI
Agencija za mobilnost i programe EU
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja