Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
OBRANA Z.R 10 i 11.09.2018 pdf 186.78 KB
OBRANA Z.R 05 i 06.09.2018 pdf 186.50 KB
OBRANA Z.R 31.08.2018 pdf 180.27 KB
OBRANA Z.R 18.07.2018 pdf 182.98 KB
OBRANA Z.R 12.07.2018 pdf 181.39 KB
OBRANA Z.R 12.07.2018 pdf 73.61 KB
OBRANA Z.R 28.06.2018 pdf 189.16 KB
obranazrcp11072019 pdf 185.73 KB
obranazrcp15072019 pdf 186.01 KB
obranazrcp11092019 pdf 185.05 KB
obranazrcp110920191 pdf 179.38 KB
obranazrcp25092019 pdf 179.84 KB
obranazrcp2009191452 pdf 182.78 KB
cp2309191422 xlsx 19.07 KB
obranazrcp151617102019 pdf 195.28 KB
Shaping the future projekt
CEEPUS
Erasmus + T4
Erasmus
Oracle academy
ISO 9001
ENTO
Agencija za mobilnost i programe EU
Dabar
MSPI
Carnet
Copyright © 2019 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja