Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazrcp08092020 pdf 180.03 KB
obranazrcp2209201448 pdf 180.94 KB
obranazrcp0810200855 pdf 194.30 KB
obranazrcp1310201030 pdf 180.57 KB
obranazrcp1310201025 pdf 180.58 KB
obranazrcp26102020 pdf 181.31 KB
Erasmus
Carnet
Shaping the future projekt
Erasmus + T4
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
ISO 9001
CEEPUS
MSPI
Oracle academy
Dabar
ENTO
Copyright © 2021 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja