Studij završava izradom završnog rada, kojeg student izrađuje u posljednjem semestru studija nakon položenih svih ispita studija, pod nadzorom mentora.

Završni rad se, najčešće, temelji na prethodno izrađenim seminarskim i praktičnim radovima, prezentacijama i projektima koje je student izradio tijekom studija i na samom iskustvu stečenom na stručnoj praksi.

U načelu, završni rad student može izabrati iz obveznih predmeta studija sukladno Pravilniku o završnom radu.

Završni rad student brani pred tročlanim povjerenstvom koje imenuje Povjerenstvo za završni rad.

# Dokument: Format: Veličina:
obranazrcp08092020 pdf 180.03 KB
obranazrcp2209201448 pdf 180.94 KB
obranazrcp0810200855 pdf 194.30 KB
obranazrcp1310201030 pdf 180.57 KB
obranazrcp1310201025 pdf 180.58 KB
obranazrcp26102020 pdf 181.31 KB
ENTO
ISO 9001
Carnet
HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika
Agencija za mobilnost i programe EU
Shaping the future projekt
Oracle academy
Erasmus
MSPI
Erasmus + T4
CEEPUS
Dabar
Copyright © 2020 • Veleučilište u Šibeniku • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja