Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Kao tijelo javnog sektora, Veleučilište u Šibeniku je obvezno osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.vus.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • dio slika nema prikladan opis
  • dio poveznica ne sadrži prikladan opis
  • na dijelu sadržaja nije ostvaren dobar kontrast teksta i slike u odnosu na pozadinu stranica

Podizanje razine pristupačnosti

Veleučilište u Šibeniku će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon dodatnog osposobljavanja djelatnika koji održavaju sadržaj mrežnih stranica Veleučilišta u Šibeniku.

 

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 14. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravilo posebno imenovano Povjerenstvo, a Veleučilište u Šibeniku će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Veleučilište u Šibeniku će obzirom na plan izrade novih web stranica prilikom izrade istih voditi računa da nove web stranice budu u potpunosti usklađene s navedenim normama i CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Veleučilišta u Šibeniku ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom da o tome obavijeste službenika za informiranje na:

e-mail: pisarnica@vus.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


MENU