Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Kandidati koji studiraju ili su studirali na nekoj drugoj visokoobrazovnoj instituciji mogu podnijeti molbu za prijelaz na neki od studija na Veleučilištu u Šibeniku.

Kod upisa na studij temeljem Rješenja o prijelazu studenti se upisuju u statusu izvanrednog studenta.

Molba za prijelaz može se podnijeti osobno u pisarnici Veleučilišta u Šibeniku ili elektroničkom poštom na mail pisarnica@vus.hr .

Uz molbu kandidat prilaže ovjereni prijepis ocjena i ovjereni izvedbeni plan prethodnog studija, dokaz o uplati naknade za odlučivanje o molbi (500,00 kn) na žiro račun Veleučilišta.

Kandidatu se mogu priznati određeni ispiti tj. ECTS bodovi ostvareni na prethodnom studiju i ovisno o broju prethodno stečenih bodova kandidata se upisuje u studijsku godinu.

 

Temeljem Rješenja o prijelazu na stručne studije Veleučilišta u Šibeniku mogu se upisati:

  1. Studenti Veleučilišta u Šibeniku koji u tekućoj akademskoj godini studiraju u statusu redovitog studenta i kojima ukupno trajanje studija na Veleučilištu ne prelazi šest godina, a koji ne mogu izvršiti upis u iduću akademsku godinu temeljem članka 20 stavak 2 i članka 37 stavak 3 Pravilnika o studiranju.
  2. Kandidati koji su prethodno završili studij na Veleučilištu u Šibeniku, a žele se upisati na drugi smjer istog studija.
  3. Kandidati koji su bili upisani na studijski program Veleučilišta u Šibeniku, a studij su prekinuli iz razloga što su propustili upisati ponavljanje studijske godine ili se upisati u višu studijsku godinu, odnosno nisu izgubili pravo studiranja na studiju na kojem su bili upisani.
  4. Kandidati koji studiraju ili su prethodno studirali na nekom drugom studiju Veleučilišta u Šibeniku ili druge visokoškolske ustanove.

Za više informacija možete se obratiti Povjerenstvu za priznavanje prethodnog učenja:

Ivana Beljo, dipl.ing.mat., v.pred.; predsjednica Povjerenstva

 


Repozitorij

MENU