Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment organiziran na Veleučilištu namijenjen je obrazovanju menadžera za više upravljačke funkcije u turističkom poduzećima i drugim poslovnim sustavima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve poslove za koje su potrebna znanja i vještine poslovne ekonomije i ekonomske analize.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment namijenjen je prvenstveno studentima stručnog studija Menadžment, ali je otvoren i za studente drugih preddiplomskih studija našeg i ostalih visokih učilišta koji žele svoje kompetencije razvijati u području menadžmenta. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment mogu upisati i studenti koji su završili stručni studij ili sveučilišni preddiplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prilikom koncepcije studija, vodilo se računa da studenti ravnomjerno stječu i opće i stručne kompetencije, odnosno s jedne strane znanja, vještine i stavove, a s druge strane interpersonalne, instrumentalne i sistemske kompetencije. Program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta definira programske sadržaje studija s ciljem specijalizacije kompetencija u pravcu složenijih menadžerskih poslova, a posebno sa stajališta povećanja kompetencija upravljanja ljudskim faktorom tržišta, poslovnog sustava i odnosa s javnošću, te specijalizacije u pravcu specifičnih kompetencija strategijskog menadžmenta, operacijskog menadžmenta i menadžmenta troškova.


Repozitorij

MENU