Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Uvjet upisa na stručne diplomske studije je završena prijediplomska razina studija (razina 6 HKO-a: sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij) koja je povezana s razinom 6 u EQF-u.

Troškovi upisa (ZA SVE STUDENTE) iznose 55,00 € i uplaćuju se na žiro-račun Veleučilišta.

Redovitim studentima koji prvi put upisuju diplomsku razinu studija troškove snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Redoviti studenti koji su prethodno bili upisani na diplomskoj razini studija na nekoj drugoj ustanovi u statusu redovitog studenta plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 491,07 €.

Izvanredni studenti plaćaju školarinu u iznosu od 1.080,00 €.

Na upis je potrebno donijeti potvrdu o plaćenim troškovima upisa, te školarine ili participacije (kopija opće uplatnice ili izvod iz e-bankarstva).

 

Za više informacija potrebno je izvršiti  uvid u dolje objavljene Natječaje.

 

Podatci za plaćanje:
PRIMATELJ: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU,
Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik;
IBAN primatelja: HR5824070001100162339
MODEL: HR67
POZIV na broj primatelja: OIB STUDENTA
OPIS PLAĆANJA: TROŠKOVI UPISA/ ŠKOLARINA/PARTICIPACIJA

 

Prema potrebi možete se obratiti  prodekanici za nastavu ili voditeljici Službe za studentske poslove (referada):

Ivana Beljo, dipl.ing.mat., v.pred.; prodekanica za nastavu

Anita Marčić, dipl. oec.; voditeljica Službe za studentske poslove (referada)


Repozitorij

MENU