Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Veleučilišna knjižnica  pruža podršku u obrazovanju kadrova koji se školuju na Veleučilištu, te znanstvenom i istraživačkom radu i usavršavanju nastavnika i ostalih kadrova  Veleučilišta. Veleučilište obrazuje kadrove u području turističkog i informatičkog menadžmenta, prometa i upravnih znanosti. Knjižnica Veleučilišta rukovodi se poglavito tim područjima u izgradnji zbirki.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU / KNJIŽNICA VELEUČILIŠTA
Radno vrijeme: 09:00 – 14:00 radnim danom
Kontakt tel.: 022 311 068
Voditeljica Knjižnice: Nives Paškov Milošević, dipl. bibl

 

Veleučilišna knjižnica djeluje u svrhu podizanja općeg nivoa znanja u područjima studijskog obrazovanja. Knjižnična građa izborom treba zadovoljiti različite interese i potrebe studenata sukladno različitim razinama znanja i sposobnosti. Knjižnična građa odražava utvrđene ishode učenja i podržava sticanje raznovrshih znanja i vještina tijekom studiranja.

Fond Veleučilišne knjižnice

Knjižnica gradi zbirke iz područja Poslovanja i ekonomije, Prometnog inženjerstva i tehnologije, Računalnih znanosti  i Prava. Knjižnica posjeduje zbirku diplomskih radova studenata bivše Visoke škole za turistički menadžment i  gradi zbirku stručnih radova i dizertacija nastavnika Veleučilišta u Šibeniku.

Knjižnica ukupno  sadrži 3000 jedinica građe i redovito izlučuje zastarju i oštećenu građu.  Namjera je proširiti knjižnicu fizički za potrebe čitaonice koja će biti informatički opremljena. Studente će  se podučavati u korištenju informacijskih izvora koji će im biti na raspolaganju.

Knjižnica prikuplja i nabavlja slijedeću knjižničnu građu:

  • Udžbenici
  • Stručna, znanstvena i popularno-znanstvena literatura
  • Referentna građa
  • Znanstveni radovi i dizertacije nastavnika
  • Periodika
  • Digitalizirani sadržaji koji  se tematski bave područjima menadžmenta,informatike,  prometa i prava

WEB KATALOG KNJIŽNICE


MENU