Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pročelnik odjela: izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. struč. stud. 
Studentska referada: Damir Jakeljić, viši stručni referent za studentske poslove
Trajanje: 3 godine, 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) javne uprave, bacc. admin.publ. (s dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Upravni studij, Administrative Law

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 1 30   (30P) 1 INFO
5 Financiranje javne uprave 60   (15A, 45P) 1 INFO
3 Statistika 45   (15A, 30P) 1 INFO
6 Suvremeni ustavni sustavi 75   (45P, 30S) 1 INFO
7 Uvod u teoriju prava 75   (45P, 30S) 1 INFO
6 Uvod u upravu 60   (45P, 15S) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 2 30   (30P) 2 INFO
5 Sociologija uprave 45   (30P, 15S) 2 INFO
6 Temeljni upravni sustavi 60   (45P, 15S) 2 INFO
4 Upravna informatika 60   (45A, 15P) 2 INFO
6 Upravno pravo 1 60   (45P, 15S) 2 INFO
6 Ustavno pravo Republike Hrvatske 75   (45P, 30S) 2 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 3 30   (30P) 3 INFO
6 Financiranje javne uprave 60   (15A, 45P) 3 INFO
5 Osnove međunarodnog prava 60   (45P, 15S) 3 INFO
5 Pravo Europske unije 60   (15A, 45P) 3 INFO
7 Upravno procesno pravo 75   (30A, 45P) 3 INFO
4 Uredsko poslovanje i korespondencija 60   (30A, 30P) 3 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 4 30   (30P) 4 INFO
5 E-uprava 60   (15A, 45P) 4 INFO
5 Lokalna samouprava 60   (15A, 45P) 4 INFO
5 Osnove građanskog prava 60   (15A, 45P) 4 INFO
6 Osnove radnog, socijalnog i službeničkog prava 60   (15A, 45P) 4 INFO
6 Sudski nadzor uprave 75   (30A, 45P) 4 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Baze podataka u javnoj upravi 60   (15A, 45P) 5 INFO
5 Pravosudna uprava 60   (30A, 30P) 5 INFO
5 Statusno pravo građana 60   (15A, 45P) 5 INFO
5 Zemljišno-knjižno pravo 60   (15A, 45P) 5 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Ekonomija javnog sektora 60   (45P, 15S) 5 INFO
5 Gospodarsko komunalno pravo 60   (15A, 45P) 5 INFO
5 Nomotehnika 60   (30A, 30P) 5 INFO
5 Upravljanje trgovačkim društvima 60   (15A, 45P) 5 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Odnosi s javnošću i komunikacija u javnoj upravi 60   (30A, 30P) 6 INFO
15 Stručna praksa 6 INFO
10 Završni rad 6 INFO

U V. semestru studenti se odlučuju za upis 6 izbornih predmeta u sustavu modulske nastave.  Studenti se opredjeljuju za modul A ili modul B + dva kolegija iz drugog modula po izboru. Osigurava se ravnomjerna zastupljenost upisanih studenata po pojedinom modulu, tako da se određeni modul puni prioritetno prijavama do maksimalnog broja od 50% polaznika u određenoj akademskoj godini.

MENU