Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Cestovni promet

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
1
5.0
Paić, J.
60
30A+30P
1
5.0
Olivari, L.
60
30A+30P
1
8.0
Beljo, I.
90
45A+45P
1
5.0
Acalin, J.
60
45A+15P
1
4.0
Gaćina, N.
45
30P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jardas Duvnjak, I.
45
15A+30P
2
5.0
Mileta, D.
60
30A+30P
2
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
4.0
Šego, D.
60
30P+30S
2
6.0
Šego, D.
60
45P+15S
2
8.0
Olivari, L.
90
45A+45P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kardum Goleš, I.
45
30A+15P
3
5.0
Šego, D.
60
45P+15S
3
6.0
Olivari, L.
90
45A+45P
3
4.0
Šego, D.
60
30P+30S
3
3.0
Nimac, K.
45
30P+15S
3
4.0
Perišić, A.
60
30A+30P
3
5.0
Poljičak, A.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mečev, D.
45
30P+15S
4
3.0
Jardas Duvnjak, I.
45
30A+15P
4
4.0
Beljo, I.; Mikulić, Ž.
45
15A+30P
4
6.0
Poljičak, A.
75
15A+45P+15S
4
5.0
Poljičak, A.
60
30P+30S
4
5.0
Slavulj, M.
45
30P+15S
4
4.0
Olivari, L.
45
15A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mileta, D.
45
30P+15S
5
6.0
Šego, D.
105
30A+45P+30S
5
6.0
Šego, D.
60
15A+45P
5
3.0
Poljičak, A.
45
30P+15S
5
5.0
Bazijanac, E.
60
15A+45P
5
7.0
Rajsman, M.
75
30A+45P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Poljičak, A.
60
45P+15S
6
15.0
Šego, D.
0
6
10.0
0
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
1
5.0
Paić, J.
60
30A+30P
1
5.0
Olivari, L.
60
30A+30P
1
8.0
Beljo, I.
90
45A+45P
1
5.0
Acalin, J.
60
45A+15P
1
4.0
Gaćina, N.
45
30P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Jardas Duvnjak, I.
45
15A+30P
2
5.0
Mileta, D.
60
30A+30P
2
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
4.0
Šego, D.
60
30P+30S
2
6.0
Šego, D.
60
45P+15S
2
8.0
Olivari, L.
90
45A+45P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Kardum Goleš, I.
45
30A+15P
3
5.0
Šego, D.
60
45P+15S
3
6.0
Olivari, L.
90
45A+45P
3
4.0
Šego, D.
60
30P+30S
3
3.0
Nimac, K.
45
30P+15S
3
4.0
Perišić, A.
60
30A+30P
3
5.0
Poljičak, A.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mečev, D.
45
30P+15S
4
3.0
Jardas Duvnjak, I.
45
30A+15P
4
4.0
Beljo, I.; Mikulić, Ž.
45
15A+30P
4
6.0
Poljičak, A.
75
15A+45P+15S
4
5.0
Poljičak, A.
60
30P+30S
4
5.0
Slavulj, M.
45
30P+15S
4
4.0
Olivari, L.
45
15A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mileta, D.
45
30P+15S
5
6.0
Šego, D.
105
30A+45P+30S
5
6.0
Šego, D.
60
15A+45P
5
3.0
Poljičak, A.
45
30P+15S
5
5.0
Bazijanac, E.
60
15A+45P
5
7.0
Rajsman, M.
75
30A+45P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Poljičak, A.
60
45P+15S
6
15.0
Šego, D.
0
6
10.0
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU