Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Program preddiplomskog stručnog studija Turistički menadžment namijenjen je obrazovanju studenata za stručni rad u menadžmentu na srednjim i višim upravljačkim funkcijama prvenstveno u turističkom sektoru, ali i drugim poslovnim sustavima.

Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, studenti obrazovani na ovom studiju mogu uspješno obavljati sve poslove za koje su potrebne kompetencije poslovne ekonomije i ekonomske analize te aktivnosti menadžmenta temeljenih na analizi ekonomskih pokazatelja poslovne aktivnosti.

Studentima se omogućuju najnovije znanstvene i stručne spoznaje vezane uz razvoj turističkog menadžmenta u Hrvatskoj i svijetu, a završetkom studija i profilom obrazovanja student stječe vještine i kompetencije potrebne da odgovori na sve zahtjeve u turističkom sektoru i gospodarskim subjektima, te se očekuje da stekne sposobnost rješavanja brojnih praktičnih problema koji se mogu pojaviti u radu poslovnih subjekata.

Tijekom studija stječu se znanja, vještine i kompetencije vezane za upravljanje malim i srednjim poduzećima, strateško planiranje i upravljanje destinacijom, hotelom, resortom, turističkom agencijom, izradu i implementaciju marketinške strategije, financijski i računovodstveni menadžment, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete, pozicioniranje tvrtke ili turističkog subjekta na tržištu, upravljanje ljudskim potencijalima, a sve navedeno će znati raditi na odgovoran način uvažavajući okolinu u kojoj poduzeće egzistira kroz zakonito poslovanje i poštovanje ljudskih prava.


Repozitorij

MENU