Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU


Služba za informatičku potporu održava računalno-komunikacijsku infrastrukturu ustanove  te predlaže i sudjeluje u implementaciji novih informatičkih tehnologija i rješenja u cilju unapređenja nastave.
Članstvom u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži – CARNet Veleučilište u Šibeniku ostvaruje pravo na stalnu vezu na Internet, te korištenje usluga koje se konstantno razvijaju i nadopunjavaju.
Služba za informatičku potporu surađuje CARnet-om i Sveučilišnom računskim centrom – Srce.

 


E-IDENTITET
AAI@Edu.hr elektronički identitet (kraće – e-identitet) služi za pristup resursima u sustavu AAI@Edu.hr i CARNet uslugama.
Isti identitet služi i za mail.
E-identitet je osobni podatak koji čuvate. Zaporku ne dajete nikom i ni pod kojim uvjetima.

Sve podatke koji su o vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom
korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi https://krka.vus.hr/ldap/user/

OBAVEZNO PROČITAJTE Obavijest o privatnosti matične ustanove u sustavu AAI@EduHr
Dodjeljivanje elektroničkog identiteta obavlja se u skladu sa
NAPUTKOM O DODJELJIVANJU AAI@Edu.hr ELEKTRONIČKIH IDENTITETA I ODRŽAVANJU IMENIKA AAI@Edu.hr ELEKTRONIČKIH IDENTITETA

Studentima se e-identiteti dodjeljuju prilikom upisa na studij i ostaju otvoreni sve do odlaska, bilo završetkom ili prekidom studija.
E-identitet naših studenata ima oblik korisnik@vus.hr.

Podatke o korisničkom e-identitetu studenti preuzimaju u referadi.
Student koji je preuzeo e-identitet obavezan je promjeniti zaporku ( https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke )

Studenti koji se upisuju prijelazom (ili iz nekog drugog razloga nemaju e-identitet) mogu zahtijevati e-identitet popunjavanjem
Zahtjeva za dodjelu AAI@Edu.Hr identiteta u sustavu CARNet-a ( Pristupnica )
Formular zahtjeva može se dobiti i u skriptarnici. Popunjeni zahtjev predaje se u referadu gdje se prediže i dodijeljeni e-identitet.


E-LEARNING
Studentima se korisničko ime dodjeljuje prilikom upisa u skladu sa uputama na početnoj stranici e-learninga.

Studentima  koji se upisuju prijelazom korisničko ime se dodjeljuje istovremeno sa dodjelom e-identiteta.


EDUROAM

Za korištenje eduroam usluge u našoj ustanovi potrebno je posjedovati AAI@EduHr identitet te na uređaju instalirati:

eduroam installer


OFFICE 365

Otvorite stranicu: https://portal.office.com
Za prijavu upišite vaš AAI@EduHr identitet (korisničko ime kao za ISVU studomat) i doći će do automatskog preusmjerenja na AAI@EduHr portal za login.
Mail još nije preusmjeren sa našeg servera na Microsoft-ov pa se za sada i dalje služite sa webmailom ustanove.
Imate mogućnost besplatne instalacije Office 2016 na 5 uređaja.


Repozitorij

MENU