Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Turistički menadžment

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Beljo, I.
60
30A+30P
1
4.0
Acalin, J.
60
45A+15P
1
6.0
Mečev, D.
60
15A+45P
1
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
1
4.0
Slavica, D.
45
30P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Goleš, D.
60
45P+15S
2
6.0
Gaćina, N.
60
45P+15S
2
3.0
Slavica, D.
45
30P+15S
2
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
2
6.0
Zlatović, D.
60
45P+15S
2
3.0
Slavica, D.
45
30P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šišara, J.
60
45P+15S
3
6.0
Sladoljev, J.
60
30P+30S
3
6.0
Grubišić, A.
75
30A+45P
3
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Udovičić, A.
60
45P+15S
4
5.0
Žaja, J.
60
30A+30P
4
4.0
Udovičić, A.
45
30P+15S
4
6.0
Perišić, A.; Beljo, I.
60
30A+30P
4
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Udovičić, A.
60
30P+30S
5
6.0
Sladoljev, J.
60
30A+30P
5
6.0
Sladoljev, J.
60
30P+30S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Sladoljev, J.
60
45P+15S
6
15.0
Sladoljev, J.
0
6
10.0
0
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M1-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M1-2-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
2
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij M2-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Goleš, D.
45
15A+30P
3
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
3
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
3
3.0
Gaćina, N.
45
30P+15S
3
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M2-2-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šišara, J.
45
30P+15S
4
3.0
Barišić Bačelić, G.
45
30P+15S
4
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
4
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
4
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji-M3-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mečev, D.
60
45P+15S
5
4.0
Gaćina, N.
60
45P+15S
5
4.0
Poljičak, I.
60
45P+15S
5
4.0
Goleš, D.
60
45P+15S
5
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Beljo, I.
60
30A+30P
1
4.0
Acalin, J.
60
45A+15P
1
6.0
Mečev, D.
60
15A+45P
1
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
1
4.0
Slavica, D.
45
30P+15S
1
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M1-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Goleš, D.
60
45P+15S
2
6.0
Gaćina, N.
60
45P+15S
2
3.0
Slavica, D.
45
30P+15S
2
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
2
6.0
Zlatović, D.
60
45P+15S
2
3.0
Slavica, D.
45
30P+15S
2
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M1-2-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
2
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šišara, J.
60
45P+15S
3
6.0
Sladoljev, J.
60
30P+30S
3
6.0
Grubišić, A.
75
30A+45P
3
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
3
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij M2-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Goleš, D.
45
15A+30P
3
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
3
3.0
Kardum Goleš, I.
45
15A+30P
3
3.0
Gaćina, N.
45
30P+15S
3
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Udovičić, A.
60
45P+15S
4
5.0
Žaja, J.
60
30A+30P
4
4.0
Udovičić, A.
45
30P+15S
4
6.0
Perišić, A.; Beljo, I.
60
30A+30P
4
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
4
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji M2-2-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šišara, J.
45
30P+15S
4
3.0
Barišić Bačelić, G.
45
30P+15S
4
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
4
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
4
3.0
Bratić, I.
45
15A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Udovičić, A.
60
30P+30S
5
6.0
Sladoljev, J.
60
30A+30P
5
6.0
Sladoljev, J.
60
30P+30S
5
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji-M3-1-I
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mečev, D.
60
45P+15S
5
4.0
Gaćina, N.
60
45P+15S
5
4.0
Poljičak, I.
60
45P+15S
5
4.0
Goleš, D.
60
45P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Sladoljev, J.
60
45P+15S
6
15.0
Sladoljev, J.
0
6
10.0
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU