Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za TURISTIČKE VODIČE za područje Šibensko-kninske županije u skladu s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) i Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08).

Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča, nakon objavljenog oglasa o održavanju seminara i ispita za turističke vodiče, podnosi prijavu u roku određenom u oglasu. Pisane prijave i ostala dokumentacija predaju se neposredno na Veleučilište u Šibeniku pri upisu svakim radnim danom ili poštom (preporučeno) na adresu: Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik, s naznakom „Seminar za turističke vodiče“. Kandidati su uz prijavu dužni priložiti slijedeće dokumente:

 

 •  presliku identifikacijske isprave (domovnica/osobna iskaznica/putovnica),
 •  dokaz o najmanje završenoj srednjoj školi (obvezna potvrda o nostrifikaciji stranih svjedodžbi),
 •  dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika,
 •  dokaz o uplati cijene seminara i ispita,
 •  dokaz o položenom općem dijelu ispita, ako se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita,
 •  u prijavi obavezno navesti iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati stručni ispit.

Ako kandidat u prijavi navede da želi polagati stručni ispit iz dva ili više stranih jezika dužan je uplatiti naknadu troškova seminara i stručnog ispita uvećanu za iznos od 400,00 kuna za svaki jezik (jedan jezik je uključen u cijenu seminara). Osoba koja želi polagati stručni ispit dužna je prije ispita pohađati seminar za turističkog vodiča. Stručni ispit polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.

 


Opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati polažu prema općem dijelu ispitnog programa koji je jedinstven za sve kandidate koji pristupe polaganju ispita za turističke vodiče. Opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča obuhvaća sljedeće predmete:

 1. Politički sustav Republike Hrvatske
 2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske
 3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
 4. Osnove turističkog zakonodavstva
 5. Hrvatska povijest
 6. Turistički zemljopis Hrvatske
 7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
 8. Kultura govorenja i pisanja
 9. Strani jezik
 10. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče.

 

Posebni dio stručnog ispita za turističkog vodiča koji obuhvaća ispitnu materiju o turističkim cjelinama Šibensko-kninske županije, kandidati polažu pred povjerenstvom na stranom jeziku/jezicima koji su naveli u prijavi. Kandidat ima pravo polagati posebni dio stručnog ispita ukoliko ima položen opći dio stručnog ispita, bez obzira pri kojem ga je visokom učilištu položio. 

 


Više informacija o seminaru za turističke vodiče je dostupno na poveznici ili e-mail: turisticki.vodici@vus.hr  .


DOKUMENTI

Informacije o upisima

 Prijave za „Seminar i stručni ispit za turističke vodiče“ traju od 14. ožujka 2024. - 09. travnja 2024.
Ostale obavijesti, obrazac prijave, upute o upisu, seminaru i ispitu, kandidati mogu dobiti na sljedeće brojeve telefona: 098/ 960 8197, 099/ 346 3105

Kandidati se za sve gore navedene informacije mogu informirati na e-mail turisticki.vodici@vus.hr  i na web stranicama Veleučilišta


Raspored predavanja

Repozitorij je prazan

Ispitni rokovi

Repozitorij je prazan

MENU