Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pročelnik odjela: Darijo Šego  univ.spec.traff.ing.,v.pred.
Studentska referada: Katja Kalik oec., viši stručni referent za studentske poslove
Trajanje: 3 godine, 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni prvostupnik / stručna prvostupnica inženjer prometa, bacc.ing.traff. (s naznakom naziva smjera i dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

Cestovni promet, Traffic

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 1 45   (15A, 30P) 1 INFO
5 Fizika 60   (30A, 30P) 1 INFO
5 Grafičke komunikacije 60   (30A, 30P) 1 INFO
8 Matematika 90   (45A, 45P) 1 INFO
5 Osnove informatike 60   (45A, 15P) 1 INFO
4 Poznavanje robe 45   (30P, 15S) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 2 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Osnove elektrotehnike i elektronike 60   (30A, 30P) 2 INFO
4 Promet i ekologija 45   (30P, 15S) 2 INFO
4 Prometna logistika 60   (30P, 30S) 2 INFO
6 Suvremeni prometni sustavi 60   (45P, 15S) 2 INFO
8 Tehnička mehanika 90   (45A, 45P) 2 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Engleski jezik 3 45   (30A, 15P) 3 INFO
5 Logistika i opskrbni lanci 60   (45P, 15S) 3 INFO
6 Osnove strojarstva 90   (45A, 45P) 3 INFO
4 Prometni koridori i robni tokovi 60   (30P, 30S) 3 INFO
3 Prometno pravo 45   (30P, 15S) 3 INFO
4 Statistika u prometu 60   (30A, 30P) 3 INFO
5 Unutarnji transport i skladištenje 60   (30A, 30P) 3 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Ekonomika prometa 45   (30P, 15S) 4 INFO
3 Engleski jezik 4 45   (30A, 15P) 4 INFO
4 Operacijska istraživanja u prometu 45   (15A, 30P) 4 INFO
6 Prekrcajna sredstva 75   (15A, 45P, 15S) 4 INFO
5 Robno-distribucijski centri i terminali 60   (30P, 30S) 4 INFO
5 Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa 45   (30P, 15S) 4 INFO
4 Teorija kretanja vozila 45   (15A, 30P) 4 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Informacijski sustavi u cestovnom prometu 45   (30P, 15S) 5 INFO
6 Infrastruktura cestovnog prometa 105   (30A, 45P, 30S) 5 INFO
6 Prometna tehnika 60   (15A, 45P) 5 INFO
3 Promet u turizmu 45   (30P, 15S) 5 INFO
5 Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa 60   (15A, 45P) 5 INFO
7 Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 75   (30A, 45P) 5 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Sigurnost i zaštita prijevoznih procesa 60   (45P, 15S) 6 INFO
15 Stručna praksa 6 INFO
10 Završni rad 6 INFO

MENU