Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Poslovna informatika

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
6.0
Beljo, I.
60
30A+30P
1
4.0
Mečev, D.
45
15A+30P
1
6.0
Hrga, M.
75
45A+30P
1
3.0
Poljičak, I.
45
30P+15S
1
4.0
Acalin, J.
45
30A+15P
1
4.0
Hrga, M.
60
30A+30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Goleš, D.
45
30P+15S
2
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
2
3.0
Mileta, D.
45
30P+15S
2
5.0
Hrga, M.
60
30A+30P
2
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
6.0
Olivari, L.
60
30A+30P
2
6.0
Hrga, M.
75
45A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Udovičić, A.
45
30P+15S
3
6.0
Pavelić, M.
75
45A+30P
3
5.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
3
3.0
Šišara, J.
45
30P+15S
3
4.0
Grubišić, A.
45
15A+30P
3
3.0
Zlatović, D.
45
30P+15S
3
5.0
Livaja, I.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Livaja, I.
75
45A+30P
4
6.0
Pavelić, M.
75
45A+30P
4
6.0
Perišić, A.
60
30A+30P
4
4.0
Urem, F.
60
30A+30P
4
4.0
Pavelić, M.
60
30A+30P
4
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Urem, F.
90
60A+30P
5
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
5
4.0
Livaja, I.
45
30P+15S
5
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jureković, D.
60
30A+30P
6
4.0
Urem, F.; Jureković, D.
60
30A+30P
6
12.0
Livaja, I.
0
6
10.0
0
6
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Poslovna informatika V. smestar RED
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Lugović, S.
45
30P+15S
5
4.0
Mikulić, Ž.
60
30A+30P
5
4.0
Pavelić, M.
60
30A+30P
5
4.0
Goleš, D.
45
30P+15S
5
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
1
6.0
Beljo, I.
60
30A+30P
1
4.0
Mečev, D.
45
15A+30P
1
6.0
Hrga, M.
75
45A+30P
1
3.0
Poljičak, I.
45
30P+15S
1
4.0
Acalin, J.
45
30A+15P
1
4.0
Hrga, M.
60
30A+30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Goleš, D.
45
30P+15S
2
3.0
Crnica, G.
45
15A+30P
2
3.0
Mileta, D.
45
30P+15S
2
5.0
Hrga, M.
60
30A+30P
2
3.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
6.0
Olivari, L.
60
30A+30P
2
6.0
Hrga, M.
75
45A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Udovičić, A.
45
30P+15S
3
6.0
Pavelić, M.
75
45A+30P
3
5.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
3
3.0
Šišara, J.
45
30P+15S
3
4.0
Grubišić, A.
45
15A+30P
3
3.0
Zlatović, D.
45
30P+15S
3
5.0
Livaja, I.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Livaja, I.
75
45A+30P
4
6.0
Pavelić, M.
75
45A+30P
4
6.0
Perišić, A.
60
30A+30P
4
4.0
Urem, F.
60
30A+30P
4
4.0
Pavelić, M.
60
30A+30P
4
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Urem, F.
90
60A+30P
5
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
5
4.0
Livaja, I.
45
30P+15S
5
4.0
Klarin, Z.
60
30A+30P
5
ECTS Izborni predmeti
=> Poslovna informatika V. smestar RED
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Lugović, S.
45
30P+15S
5
4.0
Mikulić, Ž.
60
30A+30P
5
4.0
Pavelić, M.
60
30A+30P
5
4.0
Goleš, D.
45
30P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Jureković, D.
60
30A+30P
6
4.0
Urem, F.; Jureković, D.
60
30A+30P
6
12.0
Livaja, I.
0
6
10.0
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU