Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

V.d. pročelnica odjela: Vesna Bušac, mag. sestrinstva, predavač
Studentska referada: Katja Kalik, oec., viši stručni referent za studentske poslove
Trajanje: 3 godine, 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom predloženog studija se stječe stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva (bacc. med. techn.)

Kvalifikacija stečena završetkom studijskog programa Sestrinstvo daje pristup reguliranoj profesiji u Hrvatskoj: medicinska sestra opće njege

Sestrinstvo

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Anatomija 50   (20A, 30P) 1 INFO
2 Filozofija i etika u sestrinstvu 45   (30P, 15S) 1 INFO
3 Fiziologija 50   (20A, 30P) 1 INFO
3 Mikrobiologija s parazitologijom 45   (15A, 30P) 1 INFO
2 Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 20   (20P) 1 INFO
1 Osnove medicinske kemije i biokemije 25   (5A, 15P, 5S) 1 INFO
5 Osnove zdravstvene njege I 140   (95A, 30P, 15S) 1 INFO
5 Proces zdravstvene njege I 135   (90A, 30P, 15S) 1 INFO
2 Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 30   (30P) 1 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2 Sigurnost bolesnika 30   (15A, 15P) 1 INFO
2 Timski rad u sestrinstvu 30   (15A, 15P) 1 INFO
2 Zaštita prava bolesnika u zdravstvenom sustavu 30   (15P, 15S) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3 Dijetetika 60   (15A, 30P, 15S) 2 INFO
3 Farmakologija 45   (15A, 30P) 2 INFO
2 Informatika u zdravstvenoj njezi 45   (30A, 15P) 2 INFO
5 Kliničke vježbe zdravstvene njege I 150   (150A) 2 INFO
2 Komunikacijske vještine 30   (15A, 15P) 2 INFO
5 Osnove zdravstvene njege II 140   (120A, 10P, 10S) 2 INFO
6 Proces zdravstvene njege II 155   (120A, 20P, 15S) 2 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2 Engleski jezik I 30   (30P) 2 INFO
2 Prevencija bolničkih infekcija 30   (15P, 15S) 2 INFO
2 Transkulturalna zdravstvena njega 30   (15P, 15S) 2 INFO

MENU