Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

MENADŽMENT

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Deković, Ž.
75
30A+45P
1
6.0
Perišić, A.
75
30A+45P
1
6.0
Udovičić, A.
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Mečev, D.
60
45P+15S
2
6.0
Krolo - Crvelin, A.
60
45P+15S
2
6.0
Deković, Ž.
75
30A+45P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šišara, J.
60
30P+30S
3
6.0
Mikulić, Ž.
75
30A+45P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Udovičić, A.
0
4
15.0
0
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SM-1
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Urem, F.
45
15A+30P
1
4.0
Kedžo, Z.
45
30P+15S
1
4.0
Lugović, G.
45
30P+15S
1
4.0
Grubišić, A.
45
30P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SM-2
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šišara, J.
45
30P+15S
2
4.0
Kedžo, Z.
45
30P+15S
2
4.0
Lugović, G.
45
30P+15S
2
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SD2-1
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Žaja, J.
60
30A+30P
3
6.0
Grubišić, A.
60
45P+15S
3
6.0
Grubišić, A.
60
45P+15S
3
6.0
Buljan Barbača, D.
60
30A+30P
3
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Deković, Ž.
75
30A+45P
1
6.0
Perišić, A.
75
30A+45P
1
6.0
Udovičić, A.
60
45P+15S
1
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SM-1
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Urem, F.
45
15A+30P
1
4.0
Kedžo, Z.
45
30P+15S
1
4.0
Lugović, G.
45
30P+15S
1
4.0
Grubišić, A.
45
30P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Mečev, D.
60
45P+15S
2
6.0
Krolo - Crvelin, A.
60
45P+15S
2
6.0
Deković, Ž.
75
30A+45P
2
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SM-2
Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šišara, J.
45
30P+15S
2
4.0
Kedžo, Z.
45
30P+15S
2
4.0
Lugović, G.
45
30P+15S
2
4.0
Radić Lakoš, T.
45
30P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Šišara, J.
60
30P+30S
3
6.0
Mikulić, Ž.
75
30A+45P
3
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegiji SD2-1
Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Žaja, J.
60
30A+30P
3
6.0
Grubišić, A.
60
45P+15S
3
6.0
Grubišić, A.
60
45P+15S
3
6.0
Buljan Barbača, D.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Udovičić, A.
0
4
15.0
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU