Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij odražava opću ideju javne uprave kao interdisciplinarnog i multidisciplinarnog područja, te uz standardni pristup donosi novine koje doprinose daljnjem razvoj studija prilagođenih potrebama javne uprave u Republici Hrvatskoj, uz korištenje istraživačkih potencijala ne samo hrvatske akademske zajednice, nego i uz uključivanje upravnih eksperta-praktičara, kako u samo osmišljavanje ovog studijskog programa tako i u odvijanje dijela nastave koji je pretežito praktične naravi.

Ishodi učenja studijskog programa:

 

Opće znanje

 • Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, političkih i ekonomskih okolnosti na organizaciju, djelovanje i financiranje lokalnih javnih službi

Specifično znanje u području uprave

 • Identificirati suvremene upravne doktrine i njihov utjecaj na konvergenciju upravnih sustava u svijetu
 • Razlikovati javne politike u Hrvatskoj i uspoređivati ih s javnim politikama u drugim državama
 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi
 • Analizirati proces organiziranja potpune usluge e-uprave
 • Predložiti mjere za jačanje kapaciteta jedinica teritorijalne samouprave i drugih relevantnih aktera za sudjelovanje u procesu decentralizacije
 • Primijeniti odredbe važećih propisa o sprječavanju korupcije i sukoba interesa, povredama službene dužnosti i neetičnim ponašanjima dužnosnika i javnih službenika
 • Identificirati načela primjene europskog upravnog prava u državama članicama EU i primijeniti znanje o sudskoj zaštiti prava koja proizlaze iz prava Unije, te usporediti prednosti i nedostatke upravnog prava u Hrvatskoj s upravnim pravom Europske unije
 • Primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave, predlagati donošenje upravnih akata, te usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih upravnih i drugih postupaka
 • Analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci kao i  sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima,
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama

Socijalne vještine

 • Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Procijeniti učinkovitost različitih mehanizama nadzora nad državnom upravom
 • Skicirati i interpretirati različite oblike i metode na kojima se temelje odnosi građana i uprave
 • Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, političkih i ekonomskih okolnosti na organizaciju, djelovanje i financiranje lokalnih javnih službi.
 • Predložiti i osmisliti osnivanje pojedinih neprofitnih organizacija te valorizirati način postupanja državne i javne uprave u kontekstu zaštite temeljnih prava na općoj razini i onih koja se odnose na neprofitni sektor
 • Sposobnost upravljanja i planiranja vremenom i projektima
 • Sposobnost javnog raspravljanja uz uvažavanja različitih mišljenja
 • Sposobnost jasnog i preciznog argumentiranja i iznošenja zaključaka u prikladnom obliku

Psihomotoričke vještine

 • Sposobnost javnog raspravljanja uz uvažavanja različitih mišljenja

Spoznajne vještine

 • Povezati temeljne pojmove različitih grana prava i generalizirati problematiku rada u javnoj upravi
 • Identificirati suvremene upravne doktrine i njihov utjecaj na konvergenciju upravnih sustava u svijetu.
 • Razlikovati javne politike u Hrvatskoj i uspoređivati ih s javnim politikama u drugim državama
 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge
 • Analizirati zakonske odredbe kojima se uređuju posebni upravni postupci kao i  sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima,
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama
 • Sposobnost donošenja primjerenih odluka na temelju sinteze postojećih činjenica

Samostalnost i odgovornost

 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 • Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj
 • Skicirati i interpretirati različite oblike i metode na kojima se temelje odnosi građana i uprave
 • Predložiti mjere za jačanje kapaciteta jedinica teritorijalne samouprave i drugih relevantnih aktera za sudjelovanje u procesu decentralizacije
 • Primijeniti stečena osnovna znanja o upravnom aktu na djelovanje tijela državne uprave, predlagati donošenje upravnih akata, te usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih upravnih i drugih postupaka
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj i predvidjeti budući razvoj nacionalnog upravnog sustava na različitim razinama
 • Sposobnost samostalnog profesionalnog rada i rada u timu

 

 

 


Repozitorij

MENU