Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

 

NAKNADA TROŠKOVA UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA (za sve studije)

= 35,00€ 

+

REDOVITI STUDENTI
Studij Ostvareno ECTS-a u studijskoj godini  

 

 • stručni prijediplomski studij Turistički menadžment
 • stručni prijediplomski studij Upravni studij

 

<30 Ponavljanje godine 880,00€
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA 25,00 € po nepoloženom ECTS
50-54 Upis više studijske godine

25,00 € po nepoloženom ECTS

55 i više

30 i više u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

 

 • stručni prijediplomski studij Poslovna informatika
 • stručni prijediplomski studij Promet
 • stručni diplomski studij Menadžment
 • stručni diplomski studij Upravni studij
<30 Ponavljanje godine 1.080,00€ 
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA 30,00€ po nepoloženom ECTS
50-54 Upis više studijske godine 30,00€ po nepoloženom ECTS

55 i više 

30 i više u slučaju studenta s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

 

IZVANREDNI STUDENTI
Studij Ostvareno ECTS-a u studijskoj godini                    

 

 • stručni prijediplomski studij Turistički menadžment
 • stručni prijediplomski studij Upravni studij

 

<30 Ponavljanje godine Plaćaju školarinu 880,00€ 
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA
50-54 Upis više studijske godine
55 i više

 

 • stručni prijediplomski studij Poslovna informatika
 • stručni prijediplomski studij Promet
 • stručni diplomski studij Menadžment
 • stručni diplomski studij Upravni studij
<30 Ponavljanje godine Plaćaju školarinu 1.080,00€ 
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA
50-54 Upis više studijske godine
55 i više

 

 • stručni prijediplomski studij Sestrinstva

 

<30 Ponavljanje godine Plaćaju školarinu 1.400,00€ 
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA
50-54 Upis više studijske godine
55 i više

 

Podatci za plaćanje:

PRIMATELJ: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU,

Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik;

IBAN primatelja: HR5824070001100162339

MODEL: HR67

POZIV na broj primatelja: OIB STUDENTA

OPIS PLAĆANJA: TROŠKOVI UPISA / ŠKOLARINA / ECTS BODOVI


Iz Pravilnika o studiranju:

Upis u akademsku godinu:

(1) Student je obvezan upisati se u sljedeću akademsku godinu u utvrđenom roku za upis sukladno akademskom kalendaru.

(2) Ukoliko se ne upiše u akademsku godinu osoba gubi status i prava studenta.

(3) Rokovi upisa objavljuju se na mrežnim stranicama Veleučilišta.

 

Upis u višu studijsku godinu

(1) Student u jednoj studijskoj godini upisuje najmanje 60 ECTS bodova.

(2) Student stječe pravo upisa više studijske godine ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa koje je preuzeo upisom u prethodnu godinu studija i položio ispite iz kolegija koji mu prema bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija.

Studenti upisuju višu studijsku godinu ukoliko su s prethodne godine studija stekli minimalno 50 ECTS bodova i to na način da iz prethodne godine studija upisuju sve nepoložene obvezne kolegije i najmanje 60 ECTS bodova s više studijske godine.

 

Ponavljanje godine


Kad student ponavlja godinu, može mu se odobriti upis i pojedinih predmeta iz više (naredne) godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti zbirno 60 ECTS bodova, uključujući ECTS bodove predmeta iz prethodne godine koji još nisu položeni, odnosno čije obveze nisu izvršene, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 30 do 35 ECTS bodova.
Student ima pravo samo dvaput upisati isti kolegij za stjecanje ECTS bodova.
Ako niti nakon ponavljanja studijske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće studijske godine, gubi pravo nastavka studija.

(1) Student koji nije stekao pravo upisa u višu studijsku godinu dužan je u idućoj akademskoj godini upisati ponavljanje studijske godine.

(2) Student u redovitom statusu ima pravo najviše jednom ponavljati svaku studijsku godinu. Ako niti nakon ponavljanja studijske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće studijske godine, gubi pravo nastavka studija u redovitom statusu.

(3) Student u redovitom statusu koji izgubi pravo na nastavak studija može nastaviti studirati u izvanrednom statusu.

 


Repozitorij

MENU