Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

 

NAKNADA TROŠKOVA UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA (za sve studije)

= 34,51€ (260,00 kn)

+

REDOVITI STUDENTI
Studij Ostvareno ECTS-a u studijskoj godini  

 

 • Turistički menadžment
 • Informatički menadžment
 • Upravni studij

 

<30 Ponavljanje godine 862,70€ (6.500,00 kn)
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA 26,54€ (200,00 kn) po ne-položenom ECTS
50-54 Upis više studijske godine 26,54€ (200,00 kn) po ne-položenom ECTS
55 i više MZOS

 

 • Poslovna informatika
 • Promet
 • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment
 • Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij
<30 Ponavljanje godine 1.061,78€ (8.000,00 kn)
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA 33,18€ (250,00 kn) po ne-položenom ECTS
50-54 Upis više studijske godine 33,18€ (250,00 kn) po ne-položenom ECTS
55 i više MZOS

 

IZVANREDNI STUDENTI
Studij Ostvareno ECTS-a u studijskoj godini                    

 

 • Turistički menadžment
 • Informatički menadžment
 • Upravni studij

 

<30 Ponavljanje godine Plaćaju školarinu 862,70€ (6.500,00kn)
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA
50-54 Upis više studijske godine
55 i više

 

 • Poslovna informatika
 • Promet
 • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment
 • Specijalistički diplomski stručni studij Upravni studij
<30 Ponavljanje godine Plaćaju školarinu 1.061,78€ (8.000,00kn)
30-49 Ponavljanje godine / PARCIJALA
50-54 Upis više studijske godine
55 i više

 

Podatci za plaćanje:

PRIMATELJ: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU,

Trg Andrije Hebranga 11, 22000 Šibenik;

IBAN primatelja: HR5824070001100162339

MODEL: HR67

POZIV na broj primatelja: OIB STUDENTA

OPIS PLAĆANJA: TROŠKOVI UPISA / ŠKOLARINA / ECTS BODOVI


Iz Pravilnika o studiranju:

Student ima obveze:
- upisati viši semestar ili godinu ako je ispunio uvijete za upis. Nepravodobni upis povlači gubitak statusa studenta,
- upisati ponavljanje godine ako ne ispunjava uvijete upisa u višu studijsku godinu.

 

Upis u višu studijsku godinu

Student stiče pravo upisa više studijske godine ako je do roka upisa uredno izvršio sve obveze iz studijskog programa koje je preuzeo upisom u prethodnu godinu studija i položio ispite iz predmeta koji mu prema bodovnom sustavu, utvrđenom studijskim programom, omogućuju upis u višu godinu studija (najmanje 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine).
Upis redovitih studenata u višu studijsku godinu studija obavlja se u terminima testiranja ljetnog semestra.
Upis predmeta iz više studijske godine se vrši semestralno.
Student je dužan u rokovima utvrđenim izvedbenim planom i akademskim kalendarom upisati predmete ljetnog semestra.
Ukoliko student ne upiše predmete ljetnog semestra u utvrđenim rokovima u idućoj akademskoj godini upisuje ponavljanje godine.

 

Ponavljanje godine

Student koji nije stekao minimalni broj ECTS bodova koji mu omogućuju upis u višu studijsku godinu dužan je upisati ponavljanje studijske godine.
Ponavljanje jedne studijske godine student može upisati samo jedan put.
Kad student ponavlja godinu, može mu se odobriti upis i pojedinih predmeta iz više (naredne) godine studija sukladno studijskom programu do vrijednosti zbirno 60 ECTS bodova, uključujući ECTS bodove predmeta iz prethodne godine koji još nisu položeni, odnosno čije obveze nisu izvršene, ali tako da njihove ukupne studijske obveze u pojedinom semestru iznose od 30 do 35 ECTS bodova.
Student ima pravo samo dvaput upisati isti kolegij za stjecanje ECTS bodova.
Ako niti nakon ponavljanja studijske godine student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom iz odgovarajuće studijske godine, gubi pravo nastavka studija.

 


Repozitorij

MENU