Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

UPRAVNI STUDIJ

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Lalić, A.
60
15A+45P
1
3.0
Bratić, I.
30
30P
1
5.0
Lugović, G.
45
15A+30P
1
5.0
Runjić, L.
45
15A+30P
1
5.0
45
15A+30P
1
6.0
Ninić, T.
60
15A+45P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
45
15A+30P
2
5.0
Zlatović, D.
45
15A+30P
2
5.0
Lalić, A.
45
15A+30P
2
5.0
Škarica, M.
45
15A+30P
2
5.0
Rančić, I.
45
15A+30P
2
5.0
Veštić Mirčeta, S.
45
15A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurin Bakotić, V.
45
15A+30P
3
5.0
Lalić, A.
45
15A+30P
3
5.0
Žaja, J.
45
15A+30P
3
5.0
Poljičak, I.
45
15A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Lalić, A.
0
4
15.0
0
4
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmeti
=> SPEC UPRAVA 3 sem
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Nimac, K.
45
15A+30P
3
5.0
Goleš, D.
45
15A+30P
3
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Lalić, A.
60
15A+45P
1
3.0
Bratić, I.
30
30P
1
5.0
Lugović, G.
45
15A+30P
1
5.0
Runjić, L.
45
15A+30P
1
5.0
45
15A+30P
1
6.0
Ninić, T.
60
15A+45P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
45
15A+30P
2
5.0
Zlatović, D.
45
15A+30P
2
5.0
Lalić, A.
45
15A+30P
2
5.0
Škarica, M.
45
15A+30P
2
5.0
Rančić, I.
45
15A+30P
2
5.0
Veštić Mirčeta, S.
45
15A+30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Jurin Bakotić, V.
45
15A+30P
3
5.0
Lalić, A.
45
15A+30P
3
5.0
Žaja, J.
45
15A+30P
3
5.0
Poljičak, I.
45
15A+30P
3
ECTS Izborni predmeti
=> SPEC UPRAVA 3 sem
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Nimac, K.
45
15A+30P
3
5.0
Goleš, D.
45
15A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Lalić, A.
0
4
15.0
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU