Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Upravni studij

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
1
5.0
Žaja, J.
60
15A+45P
1
3.0
Beljo, I.
45
15A+30P
1
6.0
Nimac, K.
75
45P+30S
1
7.0
Veštić Mirčeta, S.
75
45P+30S
1
6.0
Rančić, I.
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
2
5.0
Poljičak, I.
45
30P+15S
2
6.0
Rančić, I.
60
45P+15S
2
4.0
Acalin, J.
60
45A+15P
2
6.0
Veštić Mirčeta, S.
60
45P+15S
2
6.0
Nimac, K.
75
45P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
3
6.0
Žaja, J.
60
15A+45P
3
5.0
Runjić, L.
60
45P+15S
3
5.0
Runjić, L.
60
15A+45P
3
7.0
Lalić, A.
75
30A+45P
3
4.0
Terze, N.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
4
5.0
Rančić, I.
60
15A+45P
4
5.0
Galić, A.
60
15A+45P
4
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
4
6.0
Zlatović, D.
60
15A+45P
4
6.0
Lalić, A.
75
30A+45P
4
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kedžo, Z.
60
30A+30P
6
15.0
Rančić, I.
0
6
10.0
0
6
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti
=> MODULA A RED 5 SEMESTAR
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mečev, D.
60
45P+15S
5
5.0
Rančić, I.
60
15A+45P
5
5.0
Galić, A.
60
30A+30P
5
5.0
Zlatović, D.
60
15A+45P
5
5.0
Livaja, I.
60
15A+45P
5
5.0
Škarica, M.
60
30A+30P
5
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
5
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
5
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
1
5.0
Žaja, J.
60
15A+45P
1
3.0
Beljo, I.
45
15A+30P
1
6.0
Nimac, K.
75
45P+30S
1
7.0
Veštić Mirčeta, S.
75
45P+30S
1
6.0
Rančić, I.
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
2
5.0
Poljičak, I.
45
30P+15S
2
6.0
Rančić, I.
60
45P+15S
2
4.0
Acalin, J.
60
45A+15P
2
6.0
Veštić Mirčeta, S.
60
45P+15S
2
6.0
Nimac, K.
75
45P+30S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
3
6.0
Žaja, J.
60
15A+45P
3
5.0
Runjić, L.
60
45P+15S
3
5.0
Runjić, L.
60
15A+45P
3
7.0
Lalić, A.
75
30A+45P
3
4.0
Terze, N.
60
30A+30P
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Bratić, I.
30
30P
4
5.0
Rančić, I.
60
15A+45P
4
5.0
Galić, A.
60
15A+45P
4
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
4
6.0
Zlatović, D.
60
15A+45P
4
6.0
Lalić, A.
75
30A+45P
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmeti
=> MODULA A RED 5 SEMESTAR
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mečev, D.
60
45P+15S
5
5.0
Rančić, I.
60
15A+45P
5
5.0
Galić, A.
60
30A+30P
5
5.0
Zlatović, D.
60
15A+45P
5
5.0
Livaja, I.
60
15A+45P
5
5.0
Škarica, M.
60
30A+30P
5
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
5
5.0
Jurin Bakotić, V.
60
15A+45P
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Kedžo, Z.
60
30A+30P
6
15.0
Rančić, I.
0
6
10.0
0
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU