Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

 

USTROJ VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU


Sjedište Veleučilišta u Šibeniku

Adresa: Trg Andrije Hebranga 11, HR-22000 Šibenik

Telefon: 022 311 088

Web: www.vus.hr

E-mail: dekanat@vus.hr


Dekanat

Dekan: dr. sc. Ljubo Runjić, prof. struč. stud.

Prodekanica  za nastavu: Ivana Beljo, dipl. ing. mat.,v. pred.

Prodekan za poslovanje: dr. sc. Frane Urem, prof. struč. stud.

Prodekanica za znanstveni i stručni rad i međunarodnu suradnju: dr. sc. Ivana Kardum Goleš, v. pred.


Tajništvo

Tajnik Veleučilišta: Dragan Erceg, dipl. iur.


Služba za studentske poslove

Voditeljica službe za studentske poslove: Anita Marčić, dipl. oec.


MENU