Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Pročelnik odjela: izv. prof. dr.sc. Dragan Zlatović, prof.struč. stud.
Studentska referada: Damir Jakeljić, viši stručni referent za studentske poslove
Trajanje: 2 godine, 4 semestara
ECTS bodovi: 120
Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/ra javne uprave, mag. admin.publ. (s dopunskom ispravom o studiju, u kojoj su navedeni svi kolegiji odslušani tijekom studija)

UPRAVNI STUDIJ, Administrative Law

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6 Dobra vladavina 60   (15A, 45P) 1 INFO
3 English for Public Administration 30   (30P) 1 INFO
5 Etika javne službe 45   (15A, 30P) 1 INFO
5 Europske integracije i institucije Europske unije 45   (15A, 30P) 1 INFO
5 Europsko upravno pravo 45   (15A, 30P) 1 INFO
6 Upravljanje javnim politikama 60   (15A, 45P) 1 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Državna uprava 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Pravo neprofitnih organizacija 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Pravo okoliša 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Prekršajno pravo 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Upravljanje decentralizacijom 45   (15A, 30P) 2 INFO
5 Zaštita ljudskih prava 45   (15A, 30P) 2 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Obiteljsko pravo s matičarstvom 45   (15A, 30P) 3 INFO
5 Posebni upravni postupci 45   (15A, 30P) 3 INFO
5 Učinkovitost javne uprave 45   (15A, 30P) 3 INFO
5 Upravljanje EU projektima 45   (15A, 30P) 3 INFO

Izborni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5 Policijsko upravno pravo 45   (15A, 30P) 3 INFO
5 Upravljanje kvalitetom javnih usluga 45   (15A, 30P) 3 INFO

Redovni predmeti

ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
15 Stručna praksa 4 INFO
15 Završni rad 4 INFO

MENU