Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

Sestrinstvo

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Krečak, I.
50
20A+30P
1
2.0
Kalauz, S.
45
30P+15S
1
3.0
Krečak, I.
50
20A+30P
1
3.0
Sušić, E.
45
15A+30P
1
2.0
Jović Zlatović, J.
20
20P
1
1.0
Skelin, M.
25
5A+15P+5S
1
5.0
Vukša, A.; Šimunić, N.
140
95A+30P+15S
1
5.0
Bušac, V.; Žepina Puzić, A.
135
90A+30P+15S
1
2.0
Jurin Bakotić, V.
30
30P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gaćina, N.
60
15A+30P+15S
2
3.0
Skelin, M.
45
15A+30P
2
2.0
Livaja, I.
45
30A+15P
2
5.0
Vukša, A.; Šimunić, N.
150
150A
2
2.0
Kedžo, Z.
30
15A+15P
2
5.0
Šimunić, N.; Vukša, A.
140
120A+10P+10S
2
6.0
Žepina Puzić, A.; Bušac, V.
155
120A+20P+15S
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij 1 god sestrinstvo 1 semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Jušić, S.
30
15A+15P
1
2.0
Višnjić Junaković, N.
30
15A+15P
1
2.0
Veštić Mirčeta, S.
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij 1 god sestrinstvo 2 semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kardum Goleš, I.
30
30P
2
2.0
Brkičić, J.
30
15P+15S
2
2.0
Gazić, M.
30
15P+15S
2
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Krečak, I.
50
20A+30P
1
2.0
Kalauz, S.
45
30P+15S
1
3.0
Krečak, I.
50
20A+30P
1
3.0
Sušić, E.
45
15A+30P
1
2.0
Jović Zlatović, J.
20
20P
1
1.0
Skelin, M.
25
5A+15P+5S
1
5.0
Vukša, A.; Šimunić, N.
140
95A+30P+15S
1
5.0
Bušac, V.; Žepina Puzić, A.
135
90A+30P+15S
1
2.0
Jurin Bakotić, V.
30
30P
1
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij 1 god sestrinstvo 1 semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Jušić, S.
30
15A+15P
1
2.0
Višnjić Junaković, N.
30
15A+15P
1
2.0
Veštić Mirčeta, S.
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Gaćina, N.
60
15A+30P+15S
2
3.0
Skelin, M.
45
15A+30P
2
2.0
Livaja, I.
45
30A+15P
2
5.0
Vukša, A.; Šimunić, N.
150
150A
2
2.0
Kedžo, Z.
30
15A+15P
2
5.0
Šimunić, N.; Vukša, A.
140
120A+10P+10S
2
6.0
Žepina Puzić, A.; Bušac, V.
155
120A+20P+15S
2
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni kolegij 1 god sestrinstvo 2 semestar
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Kardum Goleš, I.
30
30P
2
2.0
Brkičić, J.
30
15P+15S
2
2.0
Gazić, M.
30
15P+15S
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

MENU