Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

 

USTANOVE ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe i koje se nalaze u jednoj od programskih zemalja.

Iznimka - Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

  • europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/);
  • ustanovama koje upravljaju programima Europske unije;
  • diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Mjesta za obavljanje stručne prakse mogu se pronaći na sljedeće načine:

Student treba s Veleučilištem u Šibeniku i inozemnom ustanovom u kojoj će obavljati stručnu praksu dogovoriti plan i program prakse s ciljem priznavanja ostvarenih rezultata po povratku na Veleučilište. Ukoliko priznavanje nije moguće, Veleučilište u Šibeniku je obvezno iskustvo stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju.

 

UGOVOR O OBAVLJANJU STRUČNE PRAKSE – Learning Agreement for Traineeships

Za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum s partnerskom organizacijom u kojoj će student obavljati stručnu praksu, ali je prije odlaska na mobilnost obvezno sklopiti Ugovor o obavljanju stručne prakse, isključivo na engleskom jezku.

Ugovor o obavljanju stručne prakse uključuje sljedeće: plan aktivnosti stručne prakse, ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije koje student treba steći, mentorstvo, povezanost stručne prakse sa studijem, ostvarene rezultate koji će se priznati po završetku stručne prakse (Learning Agreement for Traineeships).

 

OSIGURANJE

Za Erasmus+ stručnu praksu obavezna su tri tipa osiguranja:

1. zdravstveno osiguranje,

2. osiguranje od nezgode i

3. osiguranje od odgovornosti.

Student je dužan pravovremeno se informirati o uvjetima osiguranja u stranoj zemlji kod nadležnih institucija. Student može zaključiti odgovarajuću policu osiguranja po vlastitom izboru, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Polica mora imati uključen točan period osiguranja koji pokriva cjelokupno razdoblje mobilnosti. U slučaju produljenja stručne prakse studenti moraju voditi računa da im police vrijede i za produženi period.

1. Zdravstveno osiguranje

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Studenti koji ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (European Health Insurance Card) imaju osnovno zdravstveno osiguranje i tijekom boravka u drugoj zemlji Europske unije. Međutim, osiguranje koje pokriva Europska kartica zdravstvenog osiguranja možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje.

Napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja ne pokriva osiguranje od nezgode na radnom mjestu, kao niti osiguranje od privatne odgovornosti.

 2. Osiguranje od nezgode vezano uz obveze studenta (pokriva barem štetu nanesenu studentu na radnom mjestu)

Osiguranje od nezgode pokriva štetu nanesenu zaposlenicima nastalu zbog nezgoda na radnom mjestu. U mnogim su zemljama zaposlenici osigurani od nezgoda na radnom mjestu. Međutim, opseg osiguranja međunarodnih studenata na stručnoj praksi koji su pokriveni istim osiguranjem može varirati ovisno o zemlji. Odgovornost je studenta i prihvatne institucije/tvrtke provjeriti je li organizirano osiguranje od nezgode na radnom mjestu. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od nezgode.
 

3. Osiguranje od odgovornosti (osiguranje od štete koju student može uzrokovati na radnom mjestu)

Osiguranje od odgovornosti pokriva štetu koju uzrokuje student za vrijeme svojeg boravka u inozemstvu. Student i prihvatna institucija obavezni su provjeriti postoji li u zemlji domaćinu zakonska obveza osiguranja od odgovornosti. Dokument Learning Agreement for Traineeships jasno navodi pruža li prihvatna institucija takvo osiguranje ili ne. Ako to nije obavezno prema nacionalnim odredbama zemlje domaćina, prihvatna institucija nije obavezna pružiti takvo osiguranje. Student je u tom slučaju obavezan samostalno zaključiti policu osiguranja od odgovornosti.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti ERASMUS koordinatoru dr.sc Frani Uremu prof.v.š, na mail  ili osobno u vrijeme konzultacija.


MENU