Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

[GP] "Vizualizacija podataka - od teorije do prakse" - M. Antonić

07.05.2024

Pozivamo Vas da sudjelujete na gostujućem predavanju pod nazivom "Vizualizacija podataka - od teorije do prakse" koje će se održati u sklopu kolegija Razvoj web aplikacija, u petak 17.5.2024. u 10:00 h u predavaonici M. Predavanje će održati doc. dr. sc.  Martina Antonić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu.


Martina radi kao docentica na Zavodu za telekomunikacije (ZTEL) FER-a gdje predaje kolegije u području vizualizacije podataka, mjerenja performanci raspodijeljenih informacijskih sustava i naprednih arhitektura telekomunikacijskih mreža. Istraživači interesi usmjereni su joj na obradu velikih podataka i raspodijeljene informacijske sustave te skupno prikupljanje podataka u pokretu. Objavila je 20 znanstvenih radova u međunarodnim časopisima i zbornicima radova. Članica je udruga IEEE i IEEE Young Professionals.


U okviru predavanja će se obraditi osnovni principi i pojasniti kako odabrati pravu tehniku za vizualizaciju podataka. Također, na praktičnim primjerima će biti pojašnjeni osnovni principi rada nekih od aktualnih alata u području vizualizacije podataka kao što su Tableau i Microsoft Power BI.

Objavljeno: 7. 5. 2024. u 17:36
Marko Pavelić
Popis obavijesti

MENU