Opcije pristupačnosti Pristupačnost
MENU

VUŠOVCI NA TERENSKOJ NASTAVI U ZAGREBU POSJETILI MEDVEDGRAD I POSVOJILI ŠIŠMIŠA!

22.12.2023

 

Još jedna izvrsna terenska nastava studenata Turističkog menadžmenta je za nama.

U subotu, 09.12.2023. studenti 1. godine stručnog prijediplomskog studija Turistički menadžment sudjelovali su na terenskoj nastavi iz kolegija Turizam i okoliš i Uvod u turizam u pratnji predmetnih nastavnika mr.sc. Tanje Radić Lakoš i Dina Slavica te su tom prigodom posjetili Centar za posjetitelje Medvedgrad gdje su razgledali postav prezentacije prirodne i kulturne baštine uz stručno vođenje (Južna kula - U kraljevstvu drevnih žuma, Veliki Palas - Začarana povijest, Mali palas - Tajne drevne planine) i odslušali izvrsno predavanje o izazovima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima.  

Svrha provođenja ove terenske nastave bila je terensko upoznavanje sa zaštićenim prirodnim vrijednostima i kulturnom baštinom u zaštićenom području prirode "Park prirode Medvednica" uz pomoć auditornog predavanja, interpretacijskih materijala, samostalnog opažanja prirodnih vrijednosti i metode rasprave. Ova terenska nastava uz navedeno podržala je nastavu iz više tematskih jedinica: Priroda i prirodne vrijednosti u RH, Prirodni krajolici i uloga u turizmu, Šume (Ekonomska, ekološka i estetska uloga šuma. Posljedice rašumljavanja), Značaj geomorfoloških obilježja u turizmu. 

U cilju podizanja svjesnosti o potrebi zaštite ugroženih vrsta i očuvanju biološke raznolikosti te razvoja društvene odgovornosti #Vušovci su svojim doprinosom posvojili šišmiša! 

Studenti su iskoristili priliku i u drugom dijelu ove terenske nastave razgledali manifestaciju božićni sajam Advent Zagreb 2023. Tijekom slobodnog vremena koje je studentima bilo na raspolaganju studenti su mogli razgledati sajam i sudjelovati u organiziranim programima: Gastro ADVENTura, Glazba i kultura u Adventu, Jingle all the Way.

Uz studente Veleučilišta na terenskoj nastavi sudjelovale su i studentice koje u okviru ERASMUS+ programa ove akademske godine studiraju na Veleučilištu u Šibeniku.

Objavljeno: 22. 12. 2023. u 12:02
Edi Luketa
Popis obavijesti

MENU